Nätverket Skola i världsklass bjuder på middag kvällen innan, den 6.4.2022, på restaurang Finnjävel och betalar deltagaravgiften för sina medlemmar. Boende till självkostnadspris.

Program:

Kl. 10 Välkommen – Terhi Päivärinta, direktör för välfärd och bildning på Kommunförbundet

Kl. 10.30 En säker och stödjande skola som barns rätt – Elina Pekkarinen, barnombudsman

Kl. 11.15 Hur fördelas pengarna efter sote enligt kommunens koefficient för främjande av välfärd och hälsa? –Olli Riikonen, specialsakkunnig på Kommunförbundet. Obs! Olli talar finska

11.45 Lunch

Kl. 12.30 Hälsningar från Kommunförbundets VD Minna Karhunen

Kl. 13 Tre perspektiv på att främja barns och ungas välbefinnande och hälsa – Resultaten av enkäten Hälsa i skolan, Främjande av hälsa och välbefinnande i grundskolorna och andra stadiet (TEAviisari) och Riksomfattande uppföljning av elevvården 2020 – Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

Kl. 14 Panel Allt mer stödåtgärder behövs i skolan. Medverkande är Christine Söderek från Utbildningsstyrelsen, Fritjof Sahlström, dekanus på Åbo Akademi och bildningsdirektörerna Åsa Snickars och Rolf Sundqvist

Kl. 14.45 Paus

Kl. 15 Stöd för studerandes välmående under 2020-talet. Hur, varför och vems ansvar? Salla-Maarit Volanen, filosofie doktor och ledande forskare på Folkhälsan och Helsingfors universitet. Obs! Salla talar finska

Kl. 16 Hur mår eleverna och vad borde göras? -Finlands Svenska Skolungdomsförbund

 

Anmälan nedanför.  Anmälan senast 23.3.2022.

Plats: Radisson Blu Royal, Helsingors 

Vi följer rådande omständigheter och ändrar vid behov på förverklingssättet, så att arrangemangen motsvarar myndighetsinstruktionerna. Vi följer noggrant alla myndighetsinstruktioner och rekommendationer på våra tillställningar. Mer info på FCG:s hemsida.

Prissättning:

  • 320 euro (+moms 24%) per deltagare.

I deltagaravgiften ingår allt som finns i programmet ovan.

Deltagaravgiften inkluderar även ett års avgiftsfri prenumeration (fyra nummer) av tidningen Kommuntorget Magasin, Finlands enda svenskspråkiga tidskrift, specialiserad på kommunala frågor.

Inkvartering ingår inte i priset, men vi har bokat kvotrum på Radisson Blu Royal Hotel 6.-7.4. samt 7.-8.4. (138,67 euro för enkelrum). Bokningar via reservations.finland@radissonblu.com eller +358 300 870 010. Vänligen ange koden ”BFCG Bildningsdirektor” i samband med bokningen.

Nätverket Skola i världsklass bjuder på kvällens middag och betalar deltagaruppgiften för sina medlemmar. Boende till självkostnadspris. 

Om du vill avboka ditt deltagande ber vi dig skicka e-post till: koulutusinfo@fcg.fi. Det är avgiftsfritt att avboka till och med 23.3.2022. 

Välkommen med!