Regeringens exit-strategi bygger trots allt på att man får epidemiläget under kontroll.

Regeringen Marins exit-strategi ur coronapandemin kommer med en brasklapp.

Fortfarande är det epidemiläget som bestämmer takten, men om Finland lyckas hålla amittspridningen i styr under våren, och vaccineringen framskrider enligt planerna, kan det finnas förutsättningar att återgå till det normala i juni eller juli.

Planen kan läsas på statsrådets webb och yttranden tas emot i tjänsten dinåsikt.fi fram till 16.4.

I ett pressmeddelande heter det att planen – som utgår från tillgänglig forskningsdata och olika modeller, prognoser och observationer – inte binder regeringens och myndigheternas beslutsfattande: ”Om epidemiläget försämras är det också möjligt att man i något område måste fortsätta med restriktionerna eller införa eller skärpa dem på nytt. Avvecklingen av restriktionerna kan dra ut på tiden om antalet smittfall inte minskar eller om Finland inte får tillräckligt med vacciner. Även de virusvarianter som smittar lättare kan fördröja avvecklingen av restriktionerna.”

Bedömningen är också att antalet infektioner ökar på hösten, i och med att nära kontakter ökar. ”En snabb acceleration i likhet med hösten 2020 är dock osannolik, om vaccinationstäckningen bland den vuxna befolkningen och i synnerhet unga vuxna är tillräckligt omfattande och människorna iakttar hälsosäkerheten.”

Offentliga tillställningar i juni

Om allt går enligt planerna ser Finlands väg ut ur restriktionerna ut på följande sätt.

April – undantagsförhållandena upphör

 • Befogenheterna enligt beredskapslagen upphör
 • Återgång till närundervisning (grundläggande utbildning och andra stadiet)
 • Restauranger får öppnas, men öppettider och antalet kundplatser begränsas fortfarande

De äldre har fått den första vaccindosen.

Maj – de striktaste restriktionerna upphör

 • De ytterligare restriktioner som infördes för att hindra en snabb acceleration av epidemin upphör, och det återgås till regionala åtgärder 
 • Barn och unga kan delta i grupphobbyverksamhet utomhus
 • Offentliga och privata utrymmen för allmänheten öppnas (bibliotek och museer)
 • Arbetsresor inom EU-området tillåts

Riskgrupperna har fått den första vaccindosen.

Juni – de regionala restriktionerna avvecklas stegvis

 • Restriktioner som gäller sammankomster lindras
 • Begränsningarna av restaurangernas kundplatser och öppettider lindras
 • Vuxna kan delta i grupphobbyverksamhet utomhus
 • Offentliga tillställningar får ordnas, men antalet deltagare begränsas
 • Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör

Vaccinationstäckningen bland befolkningen i arbetsför ålder (första vaccindosen)  > 50 procent.

Juli – vaccinationstäckningen stiger

 • Restriktioner som gäller sammankomster lindras och slopas
 • Restriktioner som gäller antalet deltagare i offentliga tillställningar lindras och slopas

Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har fått även den andra vaccindosen (juli-augusti).

Augusti – vaccinationstäckningen stiger

 • Arbetsresor mellan EU och tredjeländer kan eventuellt tillåtas

Befolkningen i arbetsför ålder har fått den första vaccindosen och äldre och riskgrupper har fått även den andra vaccindosen (juli–augusti).

Kommunerna bjuds in till diskussion

Kommunerna har, tillsammans med regionförvaltningsverken, en central roll när restriktionerna avvecklas.

Enligt planen fattas besluten regionalt utgående från epidemiläget. Det innebär att regionförvaltningsverken och kommunerna kan fatta beslut om nya restriktioner i förebyggande syfte. Sådana beslut gäller till exempel gruppverksamheter för barn och unga och om distansundervisning i skolorna.

Överlag anser regeringen anser att de restriktioner som införts i fråga om barn och unga ska avvecklas först. Barn och unga hör till den grupp som drabbats hårdast, heter det i regeringens pressmeddelande.

För arbetsmarknadsorganisationerna och kommunerna ordnas det ett särskilt diskussionsmöte om hur restriktionerna avvecklas. Kommunförbundet deltar i diskussionen och förbundets vice vd Timo Reina välkomnar tillfället, liksom att kommunerna också har en veckas tid på sig att kommentera regeringens planer.

– Det är bra att regeringen bjuder in till en bredare diskussion om hur samhället kan förbereda sig.

Reina säger att vid sidan av exit-strategin fortsätter diskussionen om hur staten kan stöda kommunernas ekonomi. Så långt har stöden varit trovärdiga, men det gäller att följa med deras tillräcklighet eftersom kostnaderna av pandemin kommer med viss fördröjning, säger Reina.