Den planerade indelningen av Finland i självstyrande regioner genomförs med beaktande av grundlagen, poängterar minister Juha Rehula. ­–Jag har ingen orsak att misstänka att de språkliga rättigheterna skulle försämras i och med indelningen i självstyrande områden, säger Rehula.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula besökte Kommunernas hus i dag torsdag för att kommentera social- och hälsovårdsreformen. Kommuntorget passade på att fråga hur det svenska språkets ställning påverkas av vård- och regionförvaltningsreformen.

Hur ska de svenskspråkigas rätt att få service på sitt modersmål nu tryggas om vårdområdena enligt tjänstemannaförslaget blir 9-12 eller färre, minister Rehula?

– Utgångspunkten är att grundlagen är och består och de språkliga rättigheterna hör till de saker som ska beaktas när reformen genomförs. Jag har ingen orsak misstänka att de språkliga rättigheterna skulle försämras, säger Rehula och tillägger att det ännu är helt öppet hur många regionområdena blir.

Kommunförbundet har förespråkat en parlamentarisk beredning av social- och hälsovårdsreformen på bred bas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *