Ökat hot och våld inom akutvården – personalen behöver rättsligt skydd

31.1.2020

Räddningsverken bekymrar sig för de ständigt ökande hot- och våldssituationerna som personalen utsätts för. Räddningsverkens partnerskapsnätverk har fört statistik över hot och våld som räddningsverkens personal upplevt sedan 2014. Ökningen har varit cirka 15–25 procent varje år. År 2014 noterades 153 fall och år 2019 rentav 375 fall.

Största delen av våldet sker i akutvården av berusade patienter, antingen i ambulansen, hemma hos patienten eller utomhus. Ett typiskt fall är att en person som uppför sig våldsamt hotar akutvårdaren verbalt eller brukar lindrigt fysiskt våld till exempel slår eller griper om armen.

Smärtsamt fysiskt våld förekommer mera sällan. Förra året noterades fem fall som lett till allvarliga skador. Under tidigare år har motsvarande noterats endast en eller två gånger per år. År 2019 gjorde räddningsverkens personal 30 polisanmälningar, vilket är över hälften mer än år 2018.

– Våld mot akutvårdspesonalen är oacceptabelt – vi måste ha nolltolerans i denna fråga. Det ska gå att arbeta inom akutvården utan hot om våld och det finns skäl att snarast utreda en strängare straffskala. Personalen inom räddningsväsendet och akutvården måste kunna arbeta tryggt, påpekar Seppo Lokka, räddningsdirektör vid Södra Savolax räddningsverk.

Hot- och våldssituationer måste förebyggas

Räddningsverken har varit tvungna att tilläggsutbilda personalen och förbättra skyddsutrustningen inför eventuella våldssituationer. Räddningsverken hoppas på stärkt rättslig skydd för personalen och strängare straff för dem som döms för våld.

– Akutvårdare, brandmän och brandinspektörer arbetar för att hjälpa andra och för att öka tryggheten i samhället. I värsta fall kan hot och våld leda till olika övergående eller bestående posttraumatiska symtom eller rentav arbetsoförmåga, säger Terhi Virtanen, koordinator för Räddningsverkens partnerskapsnätverk vid Kommunförbundet.

– Alla former av hot och våld mot personal under arbetet är förkastligt och därför bör alla aktörer ställa sig eniga bakom förebyggandet av sådana situationer. Virtanen påkallar en uppdatering av påföljderna för brott mot personer som utför sitt arbete oberoende av yrkesgrupp.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här