Regionförvaltningsverket i Lappland utreder under pressad tidtabell om planerna på att utlokalisera vården i Sydvästra Lappland är lagenliga. Utredningen ska överlämnas till Social- och hälsovårdsministeriet senast på fredagen den 1 december.

Kemi, Torneå, Keminmaa och Simo har beslutat att grunda ett gemensamt social- och hälsovårdsbolag tillsammans med den privata vårdjätten Mehiläinen. Tanken är att det gemensamma bolaget ska ta hand om hälsovårdstjänsterna i kommunerna under de kommande 15 åren. Avtalet uppskattas vara värt runt 1,1 miljarder euro.

Social- och hälsovårdsministeriet har i mitten av november bett regionförvaltningsverket i Lappland utreda om avtalet och kommunernas beslut är lagenliga. Ministeriet vill att regionförvaltningsverket utreder följande sju punkter.

  1. Hur väl avtalet överensstämmer med Lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården.  
  2. Beredningens rättsliga grunder.
  3. Hur realistisk tidtabellen är.
  4. Hur man tänker organisera uppgifter med myndighetsansvar.
  5. En uppskattning av de ekonomiska effekterna och riskerna.
  6. Efffekter och risker för den nya landskapet.
  7. Om avtalet garanterar jämlik service för kunderna i alla situationer.

Keijo Mattilainen som är chef för rättsliga frågor vid regionsförvaltningsverket i Lappland säger till Kuntalehti att utredningen görs i samarbete med de kommuner som planerar utlokaliseringen och Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt..

–  Vi har bråttom men utredningen blir klar tills fredagen bara dygnets timmar räcker, säger Mattila till Kuntalehti.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *