Ju mindre kommun som är kandidatens hemort, desto större sannolikhet att kandidaten var med i kommunalvalet i fjol.

Kommunförbundets kartläggning visar att 79 procent av kandidaterna i välfärdsområdesvalet också kandiderade i kommunalvalet i juni 2021.

Av dessa är 32 procent sittande fullmäktigeledamöter, 16 procent ersättare och 31 procent sådana som inte blev invalda i fullmäktige i valet 2021.

Av kandidaterna i välfärdsområdesvalet har endast 21 procent, eller ungefär en av fem, inte kandiderat i kommunalvalet 2021, skriver Kommunförbundet i ett pressmeddelande.

Kandidater i välfärdsområdesvalet 2022 som också ställde upp i kommunalvalet 2021

– Ju mindre kommun som kandidaterna representerar desto mer sannolikt är det fråga om fullmäktigeledamöter eller ersättare som valts in i kommunalvalet 2021.  I kommuner med under 5 000 invånare är tre av fyra kandidater i välfärdsområdesvalet samtidigt fullmäktigeledamöter eller ersättare, men i städer med över 100 000 är det bara en av fyra, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Andelen kandidater som också ställde upp i kommunalvalet varierar i de olika välfärdsområdena från 72 procent i Vanda, Kervo och Mellersta Österbotten till 84 procent Södra Österbotten.

Stor variation mellan områdena

Andelen kandidater som valdes till ordinarie ledamot eller ersättare i kommunalvalet i juni 2021 bland dem som ställer upp i välfärdsområdesvalet varierar mycket i de olika områdena.

I sammanlagt sju välfärdsområden är minst hälften av kandidaterna ordinarie fullmäktigeledamöter eller ersättare. Förhållandevis flest är de i Södra Österbottens välfärdsområde: 61 procent av kandidaterna i välfärdsområdesvalet.

I två välfärdsområden är under 30 procent av kandidaterna ordinarie fullmäktigeledamöter eller ersättare. I Egentliga Finlands välfärdsområde är det bara 23 procent och i Vanda och Kervo 29 procent.

Kandidater i välfärdsområdesvalet 2022 som i kommunalvalet 2021 valdes in som ordinarie fullmäktigeledamöter eller ersättare. 

I 46 kommuner kandiderade samtliga kandidater i välfärdsområdesvalet också i kommunalvalet 2021.

I sammanlagt 19 kommuner blev samtliga välfärdsområdeskandidater invalda som ordinarie fullmäktigeledamöter eller ersättare i valet 2021. Av dessa är 18 kommuner med mindre än 5 000 invånare.

Den minsta av dem är Lestijärvi kommun med 900 invånare och den största Oulainens stad med 7 000 invånare.

I sammanlagt 46 kommuner ställde alla kandidaterna upp också i kommunalvalet 2021. Av dessa kommuner har 36 under 5 000 invånare och åtta har 5 001–10 000 invånare. Bland dem är Lestijärvi och Kivijärvi kommun minst och städerna Grankulla och Nivala störst med drygt 10 000 invånare.

I de största städerna i välfärdsområdesvalet varierar andelen kandidater som i kommunalvalet 2021 valdes till ordinarie stadsfullmäktige eller ersättare från Jyväskyläs och Vandas 24 procent till Kajanas 46 procent.

Städer med proportionellt största andelen kandidater i välfärdsområdesvalet som inte kandiderade i kommunalvalet 2021 är Karleby, Tammerfors och Åbo (32 procent).