Huvudstadens borgmästare säger också att man fortsätter söka sätt att stödja företagen i Helsingfors.

Nyland och främst Helsingfors har varit i centrum för coronavirusutbrottet i Finland. Merparten av alla bekräftade fall av coronavirus finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Det här var en orsak till att regeringen beslöt att begränsa trafiken till och från Nyland den 28:e mars, en begränsning som hävdes i onsdags.

Koncentrationen av fall är ett resultat av koncentrationen av människor. Kommuntorget frågade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori om coronakrisen har avslöjat risker med urbaniseringstrenden.

— Att befolkningen koncentreras till ett visst område utgör i sig inte någon risk, utan det gör mängden sociala kontakter. Det finns fler sådana i de större städerna till följd av den omfattande kollektivtrafiken och den internationella rörligheten, säger Vapaavuori.

Fram till dags dato, hur skulle du bedöma samarbetet mellan Helsingfors stad och regeringen när det handlar om viktiga beslut, som att till exempel begränsa trafiken över landskapsgränser till och från Nyland?

— Helsingfors har gjort sitt yttersta för att så noga som möjligt följa regeringens beslut. Däremot är vi besvikna över att staten knappast alls går med på en dialog ens med landets huvudstad.

Senast i torsdags tog Vapaavuori strid med regeringen när social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) försäkrade om att det finns tillräckligt med skyddsutrustning för landets vårdpersonal.

”Helsingfors följer anvisningarna på alla möjliga sätt.”, skrev Vapaavuori på Twitter, och fortsatte: ”Att använda ansiktsmask i varje möte inom hemvården och vården är ändå inte möjligt, för det finns fortfarande inte tillräckligt med masker. Det ministern påstår i artikeln är helt enkelt inte sant.”

 

Klart är, att epidemin kommer att förorsaka ekonomiska förluster utöver de som man redan sett. Vapaavuori försäkrar att staden gör vad den kan för de lokala företagen.

— Vi har redan stött företagssektorn, till exempel genom att befria företag från hyror, genom att på begäran betala företag deras fordringar så fort som möjligt och genom att säkerställa kontinuerlig företagsrådgivning med hjälp av fjärruppkopplingar. Vi för också en aktiv dialog med aktörer i olika branscher, så att alla sätt att följa upp krisen blir kartlagda. Vi vänder på alla stenar för att komma på de bästa sätten att stödja företagen.

Hur viktigt är det att arbetet med social- och hälsovårdsreformen, och med en särlösning för Nyland, fortsätter under krisen?

— Fokus bör nu hos såväl kommunerna som staten vara att sköta krisen så effektivt som möjligt, inte på att utveckla strukturerna. Den här krisen kommer att ha omfattande effekter på kommunernas ekonomiska läge. I många kommuner var det dåligt redan från förut. Regeringen bör granska kritiskt vilka reformer som i det här läget kan genomföras i kommunerna.

 Under den pågående krisen, vilka är de mål som du ställt för dig som borgmästare och hur har du arbetat för att nå dem?

— Den här krisen har många gånger visat sin oberäknelighet, och min viktigaste uppgift har därför varit att garantera en adekvat krisledning i rätt tid. Här har staden lyckats tämligen bra. Dagen efter att Helsingfors första coronavirussmitta hade fastställts, inrättade jag en coronasamordningsgrupp i staden. Den samlas varje vardag. Redan därförinnan hade en pandemigrupp inrättats i social- och hälsovårdssektorn. I början av mars lyftes samordningen av läget upp på stadsledningens nivå, så att situationsbilden för krishanteringen, myndighetssamarbetet och den nödvändiga framförhållningen och analysen kunde koncentreras till ett enda ställe. Att det går att bereda ärenden och fatta beslut om dem under de svåra och föränderliga förhållandena har säkerställts så koordinerat som möjligt med utnyttjande av sakkunskapen inom stadsorganisationen.

Jan Vapaavuori svarade på frågar per e-post i mitten av april. En längre intervju med Vapaavuori kommer i nästa nummer av Kommuntorget Magasin i maj.