Texten har uppdaterats. kl 20.50 med tillägg om ramförhandlingarna.

Regeringen har kommit överens om ramarna för den offentliga ekonomin åren 2017-2020. Regeringens info sänds direkt på statsrådets hemsida kl 21.

Regeringen förhandlade hela tisdagen om ramarna för ekonomin. Samtidigt har förhandlingar om den stora vårdformen pågått under dagen. 

Regeringspartierna har haft stora problem att hitta en gemensam linje i vårdreformen. Helsingin Sanomat uppger att Sannfinländarna motsatt sig full valfrihet; att privata och tredje sektorns vårdbolag skulle jämställas med den offentliga vården. Samtidigt pågår förhandlingarna om ramarna för ekonomin de närmaste fyra åren. Man söker nya sparmål på 400 miljoner euro.

I dag, tisdag, lägger regeringen ramarna för den offentliga ekonomin under de närmaste fyra åren. Men överläggningarna har dragit ut på tiden och något info ser det inte ut att bli före senare på kvällen. Sannfinländarna uppges vara ovilliga till ytterligare sparåtgärder medan främst Samlingspartiet kräver en strikt sparlinje.

Det återstår också att se om regeringen lyckats bli ense om de slutliga ramarna för vårdreformen. Under en kort förhandlingspaus besökte ministrarna sina riksdagsgrupper för att informera dem om läget. Kortfattade kommentarer tyder på att man inte kommer att kunna ge besked om vårdreformen ännu.

Förhandlingarna sägs ha pågått under förra veckan och veckoslutet. Men denna gång har man lyckats undvika att oenigheten nått offentligheten. Målsättningen, enligt HS, har varit att offentliggöra riktlinjerna i vårdreformen i dag, tisdag, i samband med budgetramarna för kommande fyra år. Man har ju under hela processen sagt att lagförslaget går på utlåtanderunda nu i vår.

Men Sannfinländarna började problematisera förhållandet mellan offentliga och privata sektorn i fredags. Partiet som lidit av urusla gallupsiffror de senaste månaderna kräver nu att den offentliga vården som bygger på skattebetalarnas pengar skulle ha en stark och ledande roll också i framtiden. Regeringens arbetsro har också lidit av kritiken mot Samlingspartiets ordförande och finansminister Alexander Stubb.

Enligt uppgift har man förhandlat om en sk Finlands modell för valfriheten – den största stötestenen mellan regeringspartierna just nu. Utredningsman, professor Mats Brommels modeller skulle inte duga utan man har jobbat med nya versioner av Brommels modell ett och två.

Finansieringen för de nya landskapen kommer uppenbarligen till en början att komma direkt från staten. Tiden räcker inte till för en omfattande skattereform just nu.

Landskapen är fortfarande aderton till antalet. Men de femton vårdområdena fick man ge på båten. Modellen med fem samarbetsområden kring dagens universitetssjukhus tros nu bli den slutliga. Det betyder att universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg leder den krävande specialvården i hela landet. Tolv centralsjukhus med vård dygnet runt står fortfarande fast.

Många åsikter har förts fram, men de facto inga klara regeringsbeslut, sedan regeringens linjedragning om Femton vårdområden och aderton landskap. Nu börjar det bli bråttom att äntligen komma med en hållbar linje.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *