SDP:s riksdagsledamot Tuula Haatainen ger en känga åt lagförslagen för vårdreformen, som regeringen presenterade igår. – Vi fick ännu ingen klarhet om valfrihetsmodellen. Det är problematiskt eftersom det  är en väsentlig del av helheten. Det försvårar den kommande remissrundan när vi inte vet hur helheten ser ut, konstaterar Haatainen i ett pressmeddelande.

Hon anser också att det är problematiskt att regeringen fortfarande inte berättat vilket mervärde man får med tanke på finländarnas hälsa och välfärd genom att bolagisera servicen.

– Man kan inte undgå tanken om att det centrala i vårdreformen blivit att befrämja företagsverksamheten. Valfriheten kunde gott och väl befrämjas genom den nuvarande strukturen där den offentliga producenten i huvudsak ansvarar för serviceproduktionen medan den privata och tredje sektorn kompletterar, konstaterar Haatainen.

Haatainen som är ordförande för social- och hälsovårdsutskottet och tidigare vice vd för Kommunförbundet ifrågasätter också hur man ska kunna stävja kostnadsökningen. Enligt flera experter rimmar planerna på valfrihet illa med målet om kostnadsbesparingar. Regeringen har som mål att  spara 3 miljarder euro fram till 2029 genom att landskapen ska skära i budgeten.

– Hur kommer den grundlagsenliga kvalitativa servicen att förverkligas för medborgarna efter det här? Kommer regeringen åter att höja klientavgifterna eller kommer man att skära i servicen trots ”servicelöftet”, undrar Haatainen.

Målet med reformen har varit att utveckla den gemensamma offentliga servicen och att minska hälsoskillnader.

– Det centrala har varit att foga samman social- och hälsovården, vilket skulle garantera sömlösa vårdkedjor och att invånarna får vård. Regeringen måste hålla fast vid det här, konstaterar Haatainen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *