Arbetsfördelningen i regionförvaltningen ändras på många sätt i och med de nya reformerna inom social- och hälsovården och de nya självstyrande områdena.

Namntävling Vad skall de nya områdena heta? Delta i tävlingen

Allting är inte beslutat i detta skede, men linjerna för den framtida arbetsfördelningen inom lokal- och regionalförvaltningen har ha tagit form.

2015-11-kommunvapen

Kommunenmer detaljerat om
kommunens uppgifter

 • Främjande av lokal identitet och demokrati
 • Främjande av den lokala livskraften
 • Främjande av välfärd och hälsa
 • Undervisnings- och kulturtjänster
 • Tekniska tjänster
 • Tjänster som hör till kommunens
  allmänna kompetens
 • Övriga tjänster

2015-11-omradevapen

Självstyrande områden områdenas uppgifter

 • Regional demokrati, delaktighet och inflytande
 • Integrerade social- och hälsovårdstjänster
 • Brand- och räddningsväsendet
 • Landskapsförbunden
 • En del av NTM-centralernas uppgifter
 • Eventuellt miljö- och hälsoskyddet
 • Regionförvaltningens roll klarnar under de
  närmaste veckorna och månaderna

2015-11-statsvapen

Staten

 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Regionförvaltningsverken
 • Arbets- och näringsbyråerna
 • Polisen, tullen och rättsväsendet
 • Skattebyråerna
 • FPA
 • etc.

Namntävling!
Bidra med ditt förslag till namn på de nya självstyrande områdena.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *