Andelen social- och hälsovårdsdirektörer som tycker landskaps- och vårdreformen är dålig har ökat från 36 procent till 45 procent sedan ifjol, visar en de preliminära resultatet i Socialbarometern 2018.

Socialbarometern görs av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Enligt de preliminära resultaten ställer sig allt fler social- och hälsovårdsdirektörer kritiska till reformerna. År 2016 ansåg bara 16 procent att landskaps- och vårdreformen var dålig, idag är motsvarande andel 45 procent.

I enkäten har både social- och hälsovårdsdirektörer och socialarbetare fått ge sin syn på de pågående reformerna. Merparten av båda grupperna tror att att vården inte blir mer jämlik i och med reformerna. Kring 80 procent av alla svarande anser att tidtabellen är orealistisk och närmare 70 procent tror att kostnaderna inte kommer att minska.

De som svarat på socialbarometern tror inte heller att integrationen mellan socialvården och hälsovården blir bättre, eller att serviceutrbudet ska bli klarare för kunden. Det finns också misstanke om det hälsofrämjande arbetet i kommunerna blir lidande i reformerna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *