Hur ska samarbetet mellan kommunerna och de nya landskapen se ut? Kommunförbundet har tillsammans med kommunfältet listat ett antal uppgifter som förutsätter att landskapen och kommunerna får till stånd ett fungerande samarbete. 

– Det här är ett ämne som man hittills har talat mycket lite om, konstaterar Kommunförbundet i den nya publikationen ”Rajapinnoilta yhdyspintoihin, Kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä”. Publikationen kan laddas ner här (på finska).

Kommunförbundet kräver att de så kallade gemensamma kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen ska beaktas i  landskapsreformen. Kommunerna och lanskapen har gemensamma kontaktytor inom bland annat planläggningen, främjandet av sysselsättningen, boendet och  välfärds- och hälsofrämjandet. Stödtjänster som produceras i ett riksomfattande stödservicebolag blir enligt Kommunförbundet särskilt problematiska.

Kommunförbundet anser att det ska finnas möjligheter att ingå regionala avtal som beaktar de lokala invånarnas behov. Förbundet efterlyser också nationella verktyg för samarbetet mellan kommuner och landskap.

Ett problemormåde som ännu kräver utredning är relationerna mellan kommunerna, landskapen och tredje sektorn. Organisationerna har en betydande roll inom serviceproduktionen.

– Det viktiga är att identifiera invånarnas behov. En alltför strikt gräns mellan kommunens och landskapets  befogenheter kan i värsta fall leda till luckor i servicen –  eller överlappningar. Lokala och regionala avtalsarrangemang är nödvändiga också med tanke på samhällsekonomin, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *