Inget överraskande besked, menar Nykarlebys stadsdirektör Gösta Willman efter att grundlagsutskottet skickade tillbaka social- och hälsovårdsreformen på ny beredning.

– Det förvånar inte att det gick så här. Jag tror att de flesta har tippat att de nya tidsramarna inte skulle hålla, säger Willman till Kommuntorget.

– Det intressanta är nu hur man ska gå vidare, för det finns ändå en bred politisk uppbackning för reformen. Det har talats om en landskaps- eller landstingsmodell. Men det kräver i så fall noggrannare beredning. Tidtabellen kommer att bli uppskjuten med några år, säger Willman.

I Österbotten har det redan gjorts förberedelser för att samordna social- och hälsovården på regional nivå. Det arbetet läggs nu sannolikt på is till efter valet.

– Jag tror att arbetet fortsätter men med andra tidsramar. Det blir säkert paus tills vi vet vad regeringsprogrammet säger. Med de förra tidsramarna skulle vi ha haft representantmöte för vårdområdet redan i början av sommaren. Men jag tror att de flesta är övertygade om att det kommer något snarlikt från nästa regering, säger Willman.

–För svenska Österbotten skulle det ha varit en bra lösning med 19 områden, men nu är det oklart hur det blir. Vårdreformen kommer att bli den viktigaste kommunala punkten i regeringsprogrammet.

Vilket betyg skulle du ge regeringsarbetet med tanke på de senaste årens strukturreformer?

– Nog har de missbedömt mycket av lagstiftningsarbetet. För fyra år sedan sades det av tidsskäl inte gå att göra en parlamentarisk beredning för kommunreformen. Men fyra år senare står man på noll i alla reformer. Man kan nog säga att de två regeringarna inte riktigt har haft bra spelsinne.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *