Social- och hälsovårdsreformen skjuts upp till nästa regering. Grundlagsutskottet kräver fortfarande stora ändringar i lagförslaget, vilket betyder att det inte hinner behandlas i riksdagen under nuvarande mandatperiod.

Kommunförbundet:

haatainen-liten

”Nu har vi en bra grund att fortsätta från.”

Haatainen nöjd med timeouten

– Grundlagsutskottet upprepar sitt tidigare ställningstagande om att beredningen bör överlåtas till statsrådet och möjligtvis också ett parlamentariskt organ, sade grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen (SDP).

Grundlagsutskottet ansåg bland annat att det inte fanns tillräckliga redogörelser för hur medborgarinflytandet påverkas. Förslaget fick också kritik för att trycket på skattehöjningar i kommunerna fortfarande skulle vara för högt.

Koskinens rekommendation till följande regering var att göra beredningen noggrant och jämföra olika modeller innan man ger en ny proposition till riksdagen.

Stubb besviken

Statsminister Alexander Stubb (Saml) gick strax efteråt ut och sade sig vara besviken över att det inte gick att nå en lösning före valet.

–Beredningen av social- och hälsovårdsreformen har trots allt inte gått till spillo. Arbetet som gjorts i regeringen, den parlamentariska arbetsgruppen och riksdagen fortsätter under följande mandatperiod.

Enligt Stubb är riksdagspartierna fortfarande bundna till att driva igenom vårdreformen.

– Jag anser att det är viktigt att arbetet fortsätter. Reformen är viktig för att trygga finländarnas service, säger Stubb.

Läs också:

Grundlagsutskottets utlåtande på riksdagens webbplats (på finska)

Gösta Willman: Vårdreformen viktigaste punkten i regeringsprogrammet 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *