Vårdreformen går vidare. Social- och hälsovårdsministeriet har startat en ny tjänstemannaberedning av social- och hälsovårdslagen för att föra projektet vidare. Målsättningen är att basfakta ska finnas att tillgå redan i vår då nästa regeringsprogram görs upp.

Ministeriets avdelningschef Kirsi Varhila talade på ett seminarium i Uleåborg i torsdags. Varhila uppskattar att en ny servicestruktur – den må vara hurdan som helst – kan ha trätt i kraft i Finland först 2020.

– Med i ministeriets beredning finns nu alla tre modeller som grundlagsutskottet funnit möjliga. Det vill säga att överflytta tjänsterna till områden med självbestämmanderätt, en samkommunsmodell samt alternativet att staten tar ansvar för att organisera vården, berättade Varhila.

Enligt den preliminära tidtabellen ska den slutliga modellen väljas senast i början av 2016 för att kunna ges till riksdagen 2017.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *