Styrelserna i Jakobstad och Nykarleby fattar beslut först i augusti, medan Pedersöre och Larsmo redan vill inleda en upphandling för att kunna privatisera vården, skriver Österbottens tidning.

Den kommunala samarbetsnämnden i Jakobstadsnejden har sedan en tid tillbaka diskuterat möjligheten att bilda ett samägt vårdbolag där Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby skulle äga 49 procent och ett privat vårdbolag 51 procent av aktierna. Målsättningen är att trygga tillgången till en mångsidig sjukvård i regionen också efter det att den nya landskapsförvaltningen tagit över ansvaret för social- och hälsovården. I bakgrunden finns rädslan för att lokala social- och hälsovårdstjänster ska försvinna.

Den temporära lag som ska begränsa kommunernas utläggning av social- och hälsovården kommer troligen att träda i kraft i sommar.

– Om kommunerna nu ändå ingår avtal är det viktigt att de skriver in ett uppsägningsvillkor om att landskapet, då det får organiseringsansvar, har rätt att säga upp avtalet, säger Kia Leidenius, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *