Bästa sättet att trygga svenskspråkig vård i framtiden är att skapa en stark tvåspråkig vårdgivare, Tvåspråkig Välfärd AB, säger Stefan Wentjärvi VD för Doctagon. Tanken är att bolaget ska verka över förvaltningsgränserna och bestå av flera aktörer både inom privata, offentliga och tredje sektorn. – Vi talar egentligen om ett 19:e vårdområde, säger Wentjärvi.

Vård- och landskapsreformen samt jourförordningen framskrider med fart och kommunernas möjlighet att påverka vårdservicen försvinner. Därför vill Doctagon nu initiera en diskussion om ett gemensamt Tvåspråkigt Välfärds AB som skulle ha hand om den svenskspråkiga servicen i framtiden.

Tanken är att skapa ett tvåspråkigt välfärdbolag som fungerar över geografiska förvaltningsgränser och samlar existerande tvåspråkiga aktörer, både privata , offentliga och tredje sektorn.

– Inte blir det något om den privata sidan kommer in och vill diktera hur det ska vara. Om det ska fungera måste vi ha den offentliga sidan med också, säger Wentjärvi.

Doctagons vd Stefan Wentjärvi.
Doctagons vd Stefan Wentjärvi.

Exakt hur det hela ska se ut i praktiken vill man inte i det här skedet uttala sig om från Doctagons sida. Utan i det här skedet vill man dra igång diskussionen och se ifall det finns intresse.

– Hur ägarstrukturer etc. ser ut kan man lösa i ett senare skede om det finns vilja att samarbeta. Det viktigaste är att nu komma igång och se om det här är något vi kan göra tillsammans. Om svaret är nej, så har vi åtminstone kommit fram till det också.

Wentjärvi tror att de tvåspråkiga kommunerna och de kommande landskapen vinner på att gå med i ett tvåspråkigt AB. I de tvåspråkiga kommunerna i Finland bor det totalt sätt 1,8 miljoner invånare men i kommunerna med svenskspråkig majoritet enbart ca 160 000 invånare. Att garantera tvåspråkiga lösningar i större kommuner med tydlig finskspråkig majoritet kan i praktiken vara utmanande och kostsamt. I tvåspråkiga kommuner med svenskspråkig majoritet riskerar vården på svenska att bli marginaliserad p.g.a. små enheter och geografisk spridning.

– Jag tror att ett tvåspråkigt välfärds AB kunde vara till stor nytta för att hitta lösningar på tvåspråkiga behov, säger Wentjärvi.

Vårdreformens tidtabell är mycket stram. Både valfriheten, regeringspropositionen för lagpaketet om vård- och landskapsreformen och regeringens analys om kommunernas utlåtanden väntas bli klara och offentliggöras ännu innan jul.

 – Men om man väntar på att alla bestämmelser är klara innan man skrider till verket finns varken du eller jag kvar mera, säger Wentjärvi. Det gäller att lyfta blicken längre än bara 2019 och trygga vården även på sikt. Och finns det vilja går det också att ordna i praktiken.

– Det vi egentligen talar om här är en vårdproducent med övergripande ansvar att ordna tvåspråkig service i framtiden. Det handlar om att skapa ett 19:e vårdområde.

Doctagon kallar nu politiska beslutsfattare, representanter för sjukvårdsdistrikten och tredje sektorn, ledande tjänstemän och olika aktörer inom den tvåspråkiga Finland till ett seminarium för att utforma vägen till ett tvåspråkigt Välfärds Ab i mitten av januari.

”Inte bra med monopol för det svenska”

2015-05-kristina-wikbergVid Kommunförbundet välkomnar direktör Kristina Wikberg initiativet till ett gemensamt tvåspråkigt välfärdsbolag, men säger att det är viktigt att man skapar en fungerande marknad.

– För den svenskspråkiga servicen är det  viktigt att få många producenter med på marknaden och  att det inte uppstår en situation där där det finns någon som har ensam monopol på svensk service. I så fall blir det inte någon riktig valfrihet på svenska i Finland, säger Wikberg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *