Förbundet för mänskliga rättigheter rf och Kvinnliga journalister rf tilldelas årets demokratipris. Temat för priset är i år fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Justitieminister Antti Häkkänen delade ut priset i dag på den riksomfattande Demokratidagen som firas i Kommunernas hus.

Pristagarna valdes av ett råd som bestod av president Tarja Halonen och professor Arto Kallioniemi från Helsingfors universitet.

Webbplats för rättigheter

Förbundet för mänskliga rättigheter rf belönades för ett grundligt arbete för att förnya webbplatsen med information om mänskliga rättigheter Ihmisoikeudet.net. Webbplatsen förnyades i ett samarbete mellan Förbundet för mänskliga rättigheter, studerande och lärare.

Den tydliga och lättillgängliga nya webbplatsen hämtar fostran till mänskliga rättigheter närmare skolornas vardag och underlättar lärarnas arbete genom att erbjuda högklassigt pedagogiskt material som är riktat både direkt till ungdomarna och till lärarna.

–  Webbplatsen uppmuntrar dessutom organisationer och läroanstalter till samarbete, vilket är en viktig del av demokrati- och människorättsforstran, säger president Tarja Halonen.

Afghanska kvinnliga journalister

Kvinnliga journalister rf belönades för föreningens utbildningssamarbete i Afghanistan med det lokala nätverket av kvinnliga journalister i projektet Learning together.

– Den långsiktiga verksamheten har nått omkring 500 afghanska kvinnliga journalister. Samarbetet har stärkt journalisternas yrkesskicklighet, klargjort mediernas, demokratins och det civila samhällets roller och gett journalisterna färdigheter att behandla frågor som gäller demokrati och de mänskliga rättigheterna i sitt eget arbete, berättar professor Arto Kallioniemi.

Med demokratipriset ville justitieministeriet lyfta fram fungerande sätt att främja demokrati- och människorättsfostran och belöna aktörer inom det civila samhället. Som pristagare nominerades 17 kandidater som uppfyllde kriterierna för priset. Priset delas ut för femte gången och prissumman på 10 000 euro delades mellan de två pristagarna.

Med fostran till demokrati och mänskliga rättigheter avses i detta sammanhang sådan utbildning, fostran eller kommunikation som syftar till att ge människor förmåga att utveckla sina egna attityder och handlingssätt för att främja en kultur som är positiv till de mänskliga rättigheterna. Den kan också sträva efter att ge människor färdigheter att utöva och försvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter i samhället med respekt för mångfalden.

Utdelningen av demokratipriset samordnas av justitieministeriet. Justitieministeriets samarbetsparter år 2018 var undervisnings- och kulturministeriet, Statens ungdomsråd, Utbildningsstyrelsen, Människorättscentret och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *