–  Det är ett  intressant och viktigt uppdrag med tanke på de stora omvälvningar offentliga sektorn står inför just nu, säger Thomas Blomqvist (SFP), ny ordförande för Svenska delegationen vid Kommunförbundet. 

Kommunförbundets förbundsdelegation har under sitt konstituerande sammanträdet bl.a. valt Thomas Blomqvist till Svenska delegationens ordförande. Blomqvist efterträder partikollegan Mats Nylund på posten.

Blomqvist är riksdagsman och ordförande för stadsfullmäktige i Raseborg. Han ser att de pågående reformerna och hur de påverkar kommunerna och den svenska servicen är särkilt viktiga under perioden.

– Det är bekanta frågeställningar för mig, men jag ser att Kommunförbundet här har en viktig roll, säger Blomqvist.

Blomqvist är också ordförande för Folktinget sedan 2015.

Ser du att ordförandeskapet i Folktinget och Kommunförbundets svenska delegation kan ge några synergieffekter?

– Det tror jag nog. Nu är  det viktigt att arbeta för en så bra svenskspråkig service som möjligt både inom de kommande landskapen och  och inom det som blir kvar i kommunerna. Här är Folktinget och Kommunförbundet två centrala aktörer , säger Blomqvist och hänvisar till den gemensamma Svenska reformgruppen som tidigare bevakade och arbetade för svenska frågor i reformerna.

Till Svenska delegationens uppgifter hör att att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska och har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver,  att på begäran ge utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna och att följa med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Sirpa Paatero och Mauri Pekkarinen fortsätter som ordförande för Kommunförbundets förtroendeorgan

Förbundsdelegation valde också Mauri Pekkarinen (C)  till ordförande för förbundsdelegationen och Sirpa Paatero (SDP) till ordförande för förbundets styrelse.  Paatero är ledamot i Kotka stadsfullmäktige och Pekkarinen är ledamot i Jyväskylä stadsfullmäktige.

Sirpa Paatero tillsammans med Kristina Wikberg.

Förbundsdelegationen med 76 ledamöter och förbundets styrelse med 15 ledamöter väljs vart fjärde år. Valet av förbundsdelegation förrättades i kommunerna i slutet av 2017. Styrelsens politiska styrkeförhållanden bestäms utgående från resultatet i kommunalvalet föregående vår. Resultatet i kommunalvalet syns också i förbundsdelegationens och styrelsens presidier.

Till förste vice ordförande för förbundsdelegationen valdes riksdagsledamoten och fullmäktigeordföranden Joona Räsänen (SDP) från Lojo och till andre vice ordförande Esbo stadsstyrelses ordförande Markku Markkula (Saml).

Till förste vice ordförande för styrelsen valdes äldre rådgivaren och stadsstyrelseordföranden Sari Rautio (Saml) från Tavastehus och till andre vice ordförande riksdagsledamoten Tapani Tölli (C) från Tyrnävä.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *