Den temporära lagen som begränsar kommunernas rätt till utlokalisering och vårdinvesteringar blir verklighet. Lagen träder i kraft från och med juli och är i kraft till slutet av 2019. Presidentet stadfäste lagen idag.

Med den temporära lagen vill regeringen  begränsa större utläggningar och att ingå långa vårdavtal med privata bolag, samt begränsa stora investeringar i anslutning till kommunernas och samkommunernas vårdtjänster. Regeringen vill säkerställa vårdreformens mål om kostnadsbesparingar och ”ett regionalt ändamålsenligt servicenätverk”. Det här anser regeringen inte är möjligt om landskapet förbinds vid långa avtal som kommunen tidigare har slutit eller vid byggnadsprojekt.

Medan den temporära lagen är i kraft måste kommunerna och samkommunerna och de privata bolag de ingår avtal med skriva in ett uppsägningsvilkor i avtalen.  De kommande landskapen måste kunna säga upp avtalet. Bestämmelsen begränsar inte kommunerna och samkommunernas möjlighet att göra upp avtal så länge som de motsvarar arrangemanget.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *