Hurudant är språkklimatet i Finland 2016? Det svenska programmet på Kommunmarknaden startar onsdag kl 11.00 med ett seminarium där forskardoktor Marina Linell, Åbo Akademi, redogör för resultat och treder i den färska Språkbarometern.  Kommentarer av språkrättsråd Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet och folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands Folkting. Kom och ställ frågor till experterna!

forskardoktor Marina Lindell vid Åbo Akademi har sammanställt Språkbarometern 2016.
Marina Lindell vid Åbo Akademi har sammanställt Språkbarometern 2016.

På onsdag kl. 12.45 fortsätter programmet med seminariet ”En- eller tvåspråkiga lösningar i skolan?” Behovet av samlokaliseringen av finska och svenska skolor ökar. Är det bra eller dåligt? Hur ser konsekvenserna ut för eleverna, lärarna och kommunerna? Professor Fritjof Sahlström vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA i Vasa diskuterar framtidens skolor med Tomas Brännkärr, biträdande rektor och samarbetskoordinator för samlokaliserade Vasa Gymnasium och Niclas Grönholm, linjedirektör för den svenska utbildningen i Helsingfors.

Hur funkar produktivitetsmått?

Allt fler kommuner tar i bruk Kommunförbundets produktivitetsjämförelse, som finns tillgänglig också på svenska. Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst som är avsedd för kommunerna och samkommunerna. Med hjälp av produktivitetsjämförelsen kan du jämföra din kommun med andra kommuner.

Kommunförbundet har utvecklat produktivitetsmått tillsammans med kommunerna, Finansministeriet och olika sakkunnigorganisationer. I produktivitetsjämförelsen jämförs framför allt förändringar i kommunens egen produktivitet över tid (produktivitetsindex) men också servicens kvalitet beaktas i utvecklingsarbetet.

På onsdag kl. 13.45-14.15 tipsar ekonomiplaneringschef Johnny Holmström i Borgå och Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg  om hur man använder Kommunförbundets produktivitetsmått i sin kommun.

Foto: Pixhill.com

Kl. 14.30-15.15 är det dags för ”Budgetmakarens ABC – aktuellt inom kommunalekonomi och finansiering”.  Benjamin Strandberg och Henrik Rainio från Kommunförbundets kommunalekonomiska avdelning analyserar hur statsbudgeten inverkar på kommunsektorn i nästa år. De går också igenom förberedelserna inför vård- och landskapsreformerna och nästa års skatteprognoser och stadsandelskalkyler.

Onsdagen avslutas kl. 15.30 med ett seminarium om den nya kommunala förvaltningsstadgan.  Under seminariet tar vi del av erfarenheter från beredningsarbetet och vi kan ställa kvistiga frågor till Kommunförbundets jurister Riitta Myllymäki och Ida Sulin och utbildningschef Kaj Lindqvist.

Torsdagen startar med integration

På torsdag kl. 9.00 diskuterar vi integration på svenska. Att få jobb är viktigt för nyanlända i Finland. Går det att sysselsätta sig på enbart svenska i Finland? I vilka branscher? Vad finns det för erfarenheter i Svenskfinland?

toim5

I paneldiskussionen medverkar representanter för arbetsgivare och arbetstagare: Evariste Habiyakare, ekonomie doktor, YH Haaga-Helia, Jan D Oker-Blom, vd, FiBAN (Finnish Business Angels Network), Tony Pellfolk, vård och omsorgsdirektör (Närpes), Christina Söderberg, utvecklingschef, Folkhälsan Välfärd AB och Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet.

Förmiddagen fortsätter kl 10.45 med forskaren och sociologen Karin Creuz som har intervjuat anhöriga till personer som har radikaliserats och åkt i väg från Finland för att delta i kriget i Syrien antingen som krigare eller som volontärer. Vad har hon kommit fram i sin forskning?  I Sverige gör kommunerna upp lokala handlingsplaner för att motarbeta våldsbejakande extremism. Kan vi i Finland följa Sveriges exempel?

Kl. 13.00 frågar vi oss om vi verkligen vill låta medborgarna påverka kommunen? Det effektivaste sättet att påverka kommunen är att kandidera i val, men allt färre har tid och intresse för förtroendeuppdrag. Samtidigt är de direkta kanalerna allt viktigare för kommuninvånarna. Åtta av tio kommuninvånare använder sig av direkta kanaler för att påverka i sin hemkommun. De skriver insändare och startar medborgarupprop eller ringer kommunens tjänstemän.

Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi och kommundirektör Mikko Ollikainen från Vörå diskuterar två färska undersökningar  i forskningsprogrammet ARTTU2 om delaktighet och påverkan.

img_2353Torsdagen avslutas med en paneldebatt om vårdreformen. Finns det klara vinnare och förlorare i vård- och landskapsreformerna? Kommunerna, invånarna, de privata vårdbolagen eller tredje sektorn?

Expertpanelen diskuterar vård- och landskapsreformerna, valfriheten, den statliga styrningen och de nya landskapen. I panelen medverkar Folkhälsans vd Stefan Mutanen, Doctagons vd Stefan Wentjärvi, kommunforskaren Siv Sandberg, Åbo Akademi och Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet. Debattledare är Kia Leidenius och Sandra Bergqvist från Kommunförbundets svenska enhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *