Språkinstitutet har gett ett utlåtande om vad de nya områdena borde kallas som skapas i och med den pågående förvaltningsreformen.

I utlåtandet till Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderas benämningen landskap i stället för självstyrande områden (itsehallintoalue), som förekommit i diskussionerna.

Insitutet rekommenderar termen landskap eftersom den är etablerad och reformen egentligen bara ger landskapen nya ansvarsområden och omdefinierar andra.

Landskap kan användas för att hänvisa till de administrativa regionerna, enligt modellen landskapet Nyland, landskapet Egentliga Finland och landskapet Österbotten. I andra än administrativa sammanhang räcker det med enbart det geografiska namnet: Päijänne-Tavastland, Birkaland och Södra Savolax. Det är enkelt att bilda sammansättningar till ordet landskap: landskapsindelning, landskapsstyrelse, vilket är ytterligare en fördel med benämningen, anser Språkinstitutet.

En förteckning över landskapen finns i Finlex. Observera att landskapet Satakuntas namn är identiskt på finska och på svenska och att landskapet Päijät-Hämes svenska motsvarighet är Päijänne-Tavastland.

Vad ska reformen kallas?

Det har inte heller varit klart vad själva reformen ska kallas ­– förvaltningsreform, vårdreform eller något annat? I och med att reformen omfattar även andra ansvarsområden än vård, bland annat räddningsväsende och regionplanering, är till exempel vårdreformen inte en täckande benämning för hela reformen. I väntan på att reformen framskrider fungerar därför ordet förvaltningsreform oftast bäst, tycker Språkinstitutet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *