Landskapen kan ta i bruk valfrihetsmodellen antingen sex månader före eller efter att lagen träder ikraft, sade statsminister Juha Sipilä när regeringen svarade på oppositionens interpellation. Han rekommenderar också att rådgivningsverksamheten sköts av landskapets affärsverk.

– Vi har lyssnat på responsen och läst utlåtandena och det här är resultatet. Lagen om valfrihet kommer att träda i kraft 1.1.2019, men landskapen har olika förutsättningar att komma igång.

Fr.o.m. 1.1.2019 träder lagen i  kraft och då ska landskapen erbjuda klientsedlar och personlig budget. Valfriheten inom munvården ska också inledas då.  Social- och hälsovårdscentralerna kan däremot inleda sin verksamhet redan sex månader innan lagen träder i kraft och senast sex månader senare.

– Om det finns verkligt vägande skäl kan något landskap få ännu längre tid på sig, sade Sipilä.

Sipilä säger vidare att man velat försäkra sig om att inga vårdproducenter ska ha möjlighet att välja ut de mest lukrativa kunderna.

– Vi kommer skriva lagtexterna så att det är förbjudet för vårdproducenterna inom valfriheten att välja sina kunder.

Gällande barn- och mödrarådgivningsverksamheten säger Sipilä att det är upp till landskapen att bestämma om rådgivningen ska omfattas av valfrihet eller inte.

– Men jag skulle rekommendera att rådgivningen hålls som en del av landskapets affärsverk och inte omfattas av valfriheten, sade Sipilä.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *