Sibbo har godkänts som associerad partner i nätverket Eurocities knowledge society forum. Genom nätverket hoppas man upprätta nya kontakter och hitta goda idéer för att utveckla kommunen.

Kommundirektör Mikael Grannas tror att Sibbo kan ha stor nytta av nätverket för att utveckla kommunens tjänster.

– I många städer funderar man på liknande saker som vi gör, hur vi ska kunna digitalisera och effektivisera den kommunala servicen och kunna svara på invånarnas behov och önskemål också i framtiden. Informationsutbyte är mycket viktigt för att vi ska kunna utvecklas i rätt riktning och fatta kloka beslut, säger Grannas.

Eurocities är en organisation som främjar den europeiska stadspolitiken och -utvecklingen. Förutom intressebevakning är organisationens centrala uppgift att möjliggöra nätverksbildning, samarbete och informationsutbyte mellan europeiska städer och kommuner.

Eurocities har cirka 140 medlemmar i över 30 olika länder. Städer som har minst 250 000 invånare kan bli fullvärdiga medlemmar, medan mindre städer och kommuner kan bli associerade medlemmar eller partner.

Av de finländska städerna är Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda sedan tidigare medlemmar i Eurocities. Sibbo blir den första finländska associerade partnern i nätverket.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *