Coronapandemin gjorde det svårt att locka företagare att kandidera, säger kretsordförande Hanna Lönnfors .

I Nyland var kommunalvalet en blandad framgång för SFP, beroende på i vilket väderstreck man tittar.

I Västnyland var resultatet stabilt, till och med framgångsrikt. I Hangö, Sjundeå, Kyrkslätt och Lojo hölls antalet fullmäktigeplatser intakt och i Raseborg och Ingå utökade SFP med en respektive två platser.

I Östra Nyland gick det sämre. I Borgå och Lappträsk tappade SFP ett mandat, i Sibbo tre och i Lovisa fyra.

Undantaget i Östra Nyland är Askola, där SFP fick in en kandidat, Petra Lind, i fullmäktige.

Hanna Lönnfors, kretsordförande för SFP i Nyland och själv omvald fullmäktigeledamot i Borgå, säger att man nu inom partiet analyserar resultatet och orsakerna till förlusterna i Östra Nyland.

– Vi visste på förhand att det skulle bli utmanande. Demografin förändras och de svenskspråkiga blir färre. Det märks. En annan orsak är att det gick jättebra för SFP i Lovisa i valet 2017 och en enkel majoritet är inte enkel att hålla.

I Lovisa gick kandidaten Mia Heijnsbroek-Wirén över från SFP till Samlingspartiet innan valet. Hur mycket påverkade det resultatet?

– Något, men inte mycket. Den kandidaten fick färre röster än i förra valet.

Den förlorade fullmäktigeplatsen i Borgå grämer, säger Hanna Lönnfors, men samtidigt är det självklart att ett mandat i Borgå alltid står på spel.

– I Borgå och Lovisa har vi storkandidater som Mikaela Nylander och Otto Andersson som med sina stora röstetal drar med sig många kandidater i fullmäktige.

Hur mycket spelar det en roll att Östra Nyland inte har en riksdagsledamot, efter att Nylander föll ut i valet 2019?

– Klart att vi för Östra Nylands del hoppas på ett riksdagsmandat i nästa val. Det är vårt mål och arbetet utgår från det.

Regionvalet blir en utmaning

Det som SFP i Nyland nu måste göra är att beakta de demografiska förändringarna och tydligare föra fram partiets värderingar till andra än de traditionella väljarna, säger Hanna Lönnfors. Det handlar till exempel om tvåspråkiga familjer där den ena parten talar finska eller något annat språk och om nyfinländare.

I årets valkampanj, som i stor utsträckning genomfördes på sociala medier, var partiet tvåspråkigt i sitt budskap. Att SFP vann ett mandat i Askola är ett tecken på att det fungerade, säger Lönnfors .

– Vi får fotfäste också bland nya grupper.

Hanna Lönnfors blev själv omvald i Borgå.

SFP måste betona sin företagarvänlighet, fortsätter Hanna Lönnfors . Efter social- och hälsovårdsreformen blir företagen ännu viktigare för kommunernas livskraft. Det gäller att ta hand om de existerande företagen och locka nya. För det behövs kandidater som är företagare – både svensk- och finskspråkiga.

Inför årets val var det just många potentiella kandidater i företagsvärlden som tackade nej till att ställa upp för SFP. Orsaken till detta var coronapandemin.

– Många sa att det i dessa exceptionella tider krävs så mycket för att hålla huvudet över ytan. De hade inte tid utan bad oss att återkomma om fyra år. För oss handlar det inte bara om att få röster utan också om att locka bra kandidater och vi måste mellan valen jobba på ett sätt som får dem att ställa upp.

Det som gläderLönnfors var det stora antalet unga kandidater. Hon ger en eloge till ungdomsförbundet SU och ser med tillförsikt på tillväxten inom partiet.

Efter sommaruppehållet måste SFP igen förbereda sig på val. I januari hålls de regionval som ska utse fullmäktige i de nya välfärdsregionerna. Rekryteringen för valet kommer igång efter sommaren, säger Lönnfors.

Hur lätt eller svår blir den rekryteringen?

– Det blir intressant att se hurdant antal kandidater som partiet tycker att är tillräckligt. Det är en utmaning, för regionvalet kommer snabbt på och många har tankarna på riksdagsvalet. Social- och hälsovårdsreformen är svår att greppa för folk, trots att det varit en långkörare. Det kan bli svårt att motivera till att kandidera, säger Lönnfors som tror att regionvalet behöver en bred palett av kandidater trots att social- och hälsovårdsfrågor är i fokus.

Rättelse: Hanna Lönnfors namn korrigerat.