Se den enskilda individen bland flyktingarna!  – Vi ser invandring som en resurs och en förutsättning för att Finland fortsätter utvecklas, säger partiordförande Carl Haglund.

SFP presenterade sitt invandringspolitiska program på torsdagen och tongångarna skiljer sig märkbart från mycket som hörts den senaste tiden i Finland. Samlingspartiet, Centern och Socialdemokraterna uppdaterar också just nu sina invandringspolitiska program, som alla är 5-6 år gamla. Det dröjde inte länge innan Samlingspartiet kom med mothugg, skriver Svenska Yle.

– Flyktingströmmen beror inte på att vi har för höga utkomststöd utan på att vi har humanitära kriser ute i världen. Det är vår plikt att hjälpa, säger Ida Schauman, ordförande för SFP:s  integrationspolitiska utskott.

Språk, utbildning, arbete och gemenskap, är grundpelarna i partiets program som utgår från människan. Finland har en åldrande befolkning. För att det ska finnas pengar för service i framtiden behövs mera arbetskraft och fler skattebetalare.

Integration lönar sig

– Integrationspolitiken en investering som mångfalt betalar igen sig på sikt. Satsa mer på integrationen nu, annars får vi problem i framtiden, säger Haglund.

Partiet betonar också att det integreringen ska börja genast. Man vill också uppmuntra kommunerna att söka lösningar där invandrarnas röst hörs.

– Det vanliga är att man först ser hinder och först senare möjligheter. Ingen kommer lätt eller billigt undan. Varje kommun är skyldig att göra en integrationsplan. Man kan inte heller tvinga en flykting att gå på kurs i glasmålning om hen inte är intresserad. Integrationen måste utgå från individens behov, säger Emina Arnautovic, SFP:s  kontaktchef och sekreterare för invandringspolitiska utskottet.

Hon kom själv för 23 år sedan kom som kvotflykting till Finland från det krigsdrabbade Bosnien. Idag är hon bosatt i Närpes, som har en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i Finland.

– Integrationen kräver resurser. Att jag och min familj har klarat oss så bra beror på att den finländska staten har satsat på oss. Nu är vi alla produktiva medborgare, säger Arnautovic.

Där regeringen i sin invandringspolitik ser hot och risker  är vårt program ett dokument med fakta och källhänvisningar, påpekar Schauman, som tycker det är beklagligt att inte andra partier gör samma.

Bör få jobba genast

SFP vill införa flera åtgärder som gör det lättare att sysselsätta vuxna flyktingar och invandrare. Bland annat ska asylsökande få söka arbete genast då de kommer till Finland. Man vill också införa ett system med mentorer som kan hjälpa arbetslösa med nätverk och ge stöd.

– ­Lärlingsprogrammen kunde vara ett bra sätt för att få ut flyktingarna snabbt ut på arbetsmarknaden, säger Haglund.

Scahuman påpekar att Finland har en av de mest utbildade invandrargrupperna i världen och att vi ser alltför många läkare och jurister som jobbar som städare.

Outnyttjad potential

– ­Det är en stor förlust för Finland. Här finns en enorm outnyttjad potential.  Man måste satsa på språkundervisning i kombination med praktik och mentorskap, säger Schauman.

Hon ser också skolan och daghemmen som viktiga forum när det gäller att integrera invandrare.

– Invandrarungdomar upplever mer utanförskap. Vi vill införa ett system med mentorer där äldre elever med invandrarbakgrund kan hjälpa de yngre, säger Schauman.

Här hittar du SFP:s invandringspolitiska program

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *