Nyanlända har rätt att integreras på svenska men möjligheten varierar stort i Svenskfinland. De officiella integrationsvägarna för barn via grundskolan och för vuxna genom integrationsutbildning finns än så länge inte i alla kommuner.

Tvåspråkiga kommuner får nya invånare via invandringen, men speciellt i södra Finland har man ofta valt den finska vägen. Barn i läropliktsålder ska dock ha möjlighet att gå i svensk grundskola och vuxna invandrare har rätt att delta i svensk integrationsutbildning.

Varför fungerar inte detta? Informationsbrist är en av de största utmaningarna för integration på svenska. Tjänstemän och invandrare känner ofta inte till möjligheterna att studera och arbeta på svenska i Finland och efterfrågan är liten i södra och sydvästra Finland.

Olika vägar

Integrationsvägen ser olika ut för varje nyanländ – många jobbar från dag ett i Finland, läser svenska på egen hand, gör nationella språkexamen efter några år och blir finska medborgare om de fyller andra kriterier. För att som vuxen gå en integrationsutbildning och få stöd av Arbets- och näringsbyrån måste man vara arbetslös.

Svenskspråkig integrationsutbildning i Finland
Många kommuner samarbetar kring integrationsutbildning för vuxna och även om de inte själv erbjuder kan invandrarna läsa svenska i grannkommunen. De kommuner som inte har en förberedande grupp/inkluderande undervisning kan ofta ordna individuella lösningar ifall behov uppstår.

Förberedande undervisning

Alla tvåspråkiga kommuner har ännu inte byggt upp strukturer för utbildningskedjan och mottagande av barn med invandrarbakgrund i sina svenska skolor. Ofta löses frågan efter hand och man skapar individuella lösningar för barnen.

Före barnet kan börja grundskolan ordnas ofta förberedande undervisning, oftast under ett år med målsättningen att integreras i den vanliga undervisningen. Att ordna förberedande undervisning är inte obligatoriskt och utvecklandet av svenska strukturer stöter ofta på argumenten att det blir dyrt med parallella system och att det inte finns efterfrågan på svenska.

Nyland och Egentliga Finland har valt att skapa individuella särlösningar. I Helsingfors fungerarambulerande språkstödslärare och specialbarnträdgårdslärare. Österbotten har lång erfarenhet av förberedande undervisning och bland annat Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har en läroplan för den förberedande undervisningen.

Sydkustens landskapsförbund kartlade ifjol den förberedande undervisningen via bildningsdirektörerna i sexton kommuner. Merparten ställde sig positiva till att integrera också på svenska men enbart en av tio hade en grupp för förberedande utbildning. Några konstaterade att den finska sidan har bättre struktur och erfarenhet.

Vuxenutbildning

Ett viktigt verktyg för vuxna är utbildningen som ofta är ett år och innehåller språkstudier, samhällslära, yrkesfärdigheter och arbetspraktik. Utbildningen kan ordnas via Arbets- och näringsbyrån eller som frivilliga studier då det är Arbis eller folkhögskolor som ordnar undervisningen.

Hos myndigheter upplever man att svenska integrationsutbildningar inte efterfrågas, men det är svårt att se en efterfrågan om det inte finns ett utbud. Störst utbud på svenska finns i Österbotten och många kommuner samarbetar, speciellt vad gäller utbildning för vuxna. I Nyland har det ibland varit utmanande att få frivilliga studier godkända och bli berättigad till stöd men nu upphandlas för första gången svenska integrationsutbildningar
vid NTM-centralen. För att underlätta yrkesstudier finns handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, Valma.

Tidigare var det bara möjligt att gå Valma på finska i södra Finland med nu får Yrkesinstitutet Prakticum ordna kursen på svenska.

Läs också: Invandringsarbetet i Jakobstadsnejden satsar på samarbete och nätverk

Läs också: De vill börja jobba – snabbt!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *