Hur locka studerande att stanna i Vasa?  Den frågan funderade teamet från Vasa på då de deltog i Kommunförbundets idéraffinaderi i fjol.   Ansökan till höstens idéraffinaderi är öppen nu.

Vasa är en av Finlands största studiestäder med över 13 000 högskolestuderande och kring 4 000 yrkesskolstuderande. Utmaningen är  att många studerande flyttar bort från staden efter avklarade studier. Hur ska vi få dem att stanna i Vasa efter studierna?

Så här formulerade teamet från Vasa sin utmaning inför sitt deltagande i Kommunförbundets idéraffinaderi hösten 2018. Teamet bestod av fyra förtroendevalda och leddes av Vasas utvecklingsplanerare Pauliina Pääkkönen.

– Det var både en utmanande och givande process. Vårt ämnesval var både brett och komplicerat och vi hade inga klara tankar om vad det hela skulle leda till. Det tror jag var en bra utgångspunkt för idéraffinaderiet, säger Pääkkönen.

Under fyra workshopar arbetade gruppen fram konceptet ”Stay in Vasa” där studerande tas med i stadens utveckling och beslutsfattande.

– Under första workshopen var vi ganska flummiga, men andra gången vi satte oss ner började vi koka ner våra tankar till en mer koncentrerad idé. När vi väl började visualisera våra tankar med hjälp av legoklossar visste vi mitt i allt alla hur bitarna skulle falla på plats. Något hade hänt på vägen, förklarar Pääkkönen.

Resultatet blev en kurs vid Vasa universitet där studerande i  regionvetenskap funderade på olika framtidsteman som t.ex. hur staden i framtiden kan utnyttja artificiell intelligens. Under kursen fick de studerande sparrningshjälp av sakkunniga från staden och dessutom ingick workshopar tillsammans med förtroendevalda och personal från Vasas utvecklingsavdelning.

Tror du de här studerandena nu stannar i Vasa?

– Det är svårt att utvärdera i det här skedet, men flera av de studerande upplevde kursen som en unik möjlighet att skapa kontakter och nätverk i Vasa. Kanske det uppstår jobbtillfällen som får någon av dem att stanna? Hur som helst så hoppas jag det stärkte deras relation till staden.

I Vasa kommer man att fortsätta jobba på samma sätt med att göra studerande mer delaktiga i stadens utveckling och i beslutsfattandet. Redan i höst finns det planer på ett nytt delaktighetsprojekt med nya studerande.

– Det är det som är så fint med försökskultur. Man kan börja smått och om modellen fungerar kan man ta den i bruk i större skala, säger Pääkkönen.

Sök till höstens idéraffinaderi

Nu är ansökan till idéraffinaderiet hösten 2019 öppen. Alla kommunorganisationer som har ett utvecklingsprojekt, en utmaning som man kunde försöka lösa på något helt nytt sätt, en idé, eller början på en idé, som skulle behöva sparras för att gå vidare är välkomna att söka. Ansökningstiden går ut fredagen 13.9.

I Vasa uppskattade Pääkkönen framför allt att idéraffinaderiet gav teamet tid att verkligen fundera och tänka igenom sin utmaning.

– I dagens hektiska samhälle har vi väldigt lite tid att tänka och fundera tillsammans. Det var väldigt värdefullt att kunna samla fyra personer som har kalendrarna fulla för att idéa och tänka tillsammans, säger Pääkkönen.

Var det svårt att locka med de förtroendevalda?

– Inte alls! De var alla genast taggade och med på noterna, säger Pääkkönen.

Länkar:

Läs mer och sök till höstens idéraffinaderi här (på finska)

Pauliina Pääkkönen berättar om Vasas erfarenheter av idéraffinaderiet på Kommunmarknaden to 12.9 kl. 13 i rum B 3.4. www.kommunmarknaden.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *