Trafik- och kommunminister Paula Risikko (saml) vill att hela den offentliga förvaltningen granskas som en helhet före man besluter om modell för vårdreformen.

  • Vi måste göra en klarare uppgiftsfördelning och rensa bort dubbleringar. Det är viktigt att definiera vilka uppgifter som hör till kommunerna, till landskapen samt statens central- och regionförvaltning. Att detta görs är viktigt på grund av den svåra situation vi har inom den offentliga ekonomin, sade Risikko då hon talade på Alavo stads 150-års jubileum i lördags.

Risikko efterlyser en diskussion om kommunernas roll i framtiden. Hon påminner om att den finländska modellen är unik och skulle gärna se att man i Finland kunde överväga olika typer av kommuner.

– Alla kommuner från Luhanka med 800 invånare till Helsingfors med över 600 000 invånare har lika omfattande lagstadgade uppgifter, ansvar och rättigheter.

– Då man bestämmer om kommunernas uppgifter måste man i framtiden bättre ta i betraktande de regionala skillnaderna och styrkorna.

Risikko efterlyser en grundlig diskussion om kommunens roll och dess framtid

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *