Kommunförbundets nya vice verkställande direktör Timo Reina kräver snabba åtgärder för att öka sysselsättningen och den ekomiska tillväxten.

– Konkurrenskraftsavtalets sammantagna verkningar på kommunernas inkomster, utgifter och uteblivna skatteinkomster får inte försämra den kommunala ekonomin, sade Timo Reina, då han öppnade Kommundirektörsdagarna i Uleåborg på torsdagen.

Regeringens mål för en sysselsättningsgrad på 72 procent är en diger uppgift, men målet måste enligt Reina nås.

– Arbetskraftspolitiken måste bli effektivare och det är synnerligen viktigt att kommunerna medverkar i sysselsättningstalkot, framhöll Reina.

Reina konstaterade att konkurrenskraftsavtalet är ett viktigt verktyg för att nå sysselsättningsmålet. Det det  innehåller element som dels stärker, dels försvagar den kommunala ekonomin.

Kommunförbundets vice vd Timo Reina.
Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

– När konkurrenskraftsavtalets verkningar bedöms är det väsentligt att beakta att samtidigt som de kommunala arbetsgivarnas kostnader åtminstone tillfälligt minskar, sjunker skatteintäkterna i takt med att löntagarnas socialförsäkringsavgifter höjs och skatteavdragen stiger. Kommunerna beräknas också gå miste om inkomster på grund av finansieringen av arbetsgivarnas socialskyddsavgift.

Kommunförbundet stödjer de sysselsättningsförsök som är i startgroparna och önskar att det blir möjligt att genomföra dem på bred bas.

– Särskilt de största stadsregionerna har en avgörande roll om ansvar och resurser på allvar överförs från den statliga arbetskraftsförvaltningen till kommunerna. Samtidigt får vi värdefulla erfarenheter inför landskapsreformen, som kommer att överföra organiseringsansvaret för arbetskraftstjänster  från staten till landskapen, sa Reina.

Han skickade hälsningarna till budgetberedningen vid Finansministeriet, men också till dem som planerar  kommunernas framtid:

– Enligt en enkät som Kuntalehti gjort ser kommundirektörerna med tillförsikt på kommunernas roll också efter vård- och landskapsreformen. Kommunerna kommer också framöver att ha en viktig uppgift inom utveckling, konkurrenskraften och sysselsättningen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *