Dyrare bensin och diesel, högre kundavgifter i kommunerna, högre fastighetsskatt; listan på nedskärningar som regeringen gör är lång. I gengäld presenterade man på tisdagskvällen en rad satsningar på infrastrukturen. Om sparpaketet under åren 2017-2020 kan du läsa på statsrådets hemsida. Nedskärningarna man kom överens om på tisdagen går på cirka 400 miljoner och regeringen är nu hoppfull inför målet att statens lånetagningsspiral kan avslutas åren 2020 eller 2021.

Man kom också överens om detaljerna för vårdreformen men de presenteras i dag, onsdag kl 9.30 och sänds direkt på statsrådets hemsida

Statsministern sade att kommunerna inte sparat som man borde ha gjort. Gapet är cirka 130 miljoner. Många kommuner har inte höjt serviceavgifterna och fortsatt den subjektiva dagvården. Nu sägs att åtgärderna i regeringsprogrammet ska stärka kommunernas ekonomi.

Men det ser ändå inte ljust ut;  regeringens budskap är att kommunernas skuldnivå fortsätter växa. Pressen på att öka utgifterna är stor eftersom servicebehovet växer då befolkningen blir äldre, sysselsättningsläget är svagt och invandringen väntas öka. Tillväxten är också långsam.

Statsminister Juha Sipilä (C) var på tisdagskvällen märkbart lättad över att kunna presentera en enig trio; finansminister Alexander Stubb (Saml) har varit hårt trängd av det egna partiet och utrikesminister Timo Soini (Sannf) plågas av sjunkande understöd.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *