Regeringen vill få med också de äldre i digitaliseringen av servicetjänster. Nu söker man modeller med vilka man kan tillgodose den åldrande befolkningens behov och förväntningar kring utvecklingen av den digitala servicen.

Regeringens spetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna och projektet  Öppen förvaltning  ordnar en webbaserad brainstorming för äldre om utvecklandet av digitala tjänster och möjligheterna till påverkning. Man kan delta i den på adressen www.avoinhallinto.fi och tjänsten är öppen fram till den 24 april.

De offentliga tjänsterna finns till framför allt för serviceanvändarna

– Varje finländare ska ha möjlighet att delta och medverka i det omgivande samhället oberoende av ålder. Det är i ett hållbart samhälle viktigt att man tar hänsyn till människornas behov, önskemål och val i vardagen, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) .

Hon poängterar vikten av att tjänsterna planeras tillsammans med användarna och att man tar reda på vad användarna vill åstadkomma via tjänsterna.

–  Medborgarnas särskilda behov bör tas i beaktande då tjänster planeras. Jag uppmanar alla äldre att delta i denna gemensamma idékläckning. Jag hoppas att man vid olika sammanträden för äldre t.ex. vid medborgarinstitut, bibliotek, föreningar, företag och servicehus vid behov ger handledning i hur man fyller i webbenkäten. Varje åsikt är värdefull, konstaterar minister Vehviläinen.

På webbtjänsten efterlyser regeringen åsikter om boendet, tjänsterna, tillgången till information, intressen och arbete samt planeringen och beslutsfattandet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *