Regeringen har bestämt sig för att lägga ner det landsomfattande servicecentret Hetli som skulle ha hand om landskapens ekonomi- och personaladminstration.

 

Tjänstemannaledningsgruppen för vård- och landskapsreformen hade i december startat en utredning om Hetli.

– När Hetli grundades sökte vi efter en modell där ett servicecenter skulle producera ekonomi- och personaltjänster för alla 18 landskap. Sedan började det klarna att det framför allt i de större städerna redan finns stora servicecenter som sköter ekonomi- och och personaladministration. Landskapen har uttryckt att Hetli inte behövs, säger projektchef för landskapsreformen, understatssekreterare Päivi Nerg till Kuntalehti.

Påverkar inte de övriga servicecentren

I sin utredning som publicerades förra veckan, gjorde professorn i företagsjuridik Petri Kuoppamäki bedömningen att Hetlis verksamhet kan strida mot EU:s konkurrensregler. Eftersom staten är den som grundar servicecentren och står för deras kostnader kan det här ses som statligt stöd.

Enligt Europeiska unionens lagstiftning är statliga stöd till företagsverksamhet i regel förbjudna eftersom det kan ge företaget sådan ekonomisk fördel jämfört med andra konkurrerande företag att det kan snedvrida funktionen av och konkurrensen på den inre marknaden.

 

Enligt Kuoppamäki borde Hetlis verksamhet ha granskats och få godkännande av EU.

Enligt Päivi Nerg påverkar beslutet att lägga ner Hetli inte de två andra nationella servicecentren d.v.s. Servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning, IKT-servicecentret.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *