Regeringens linjer för budgetramen förbättrar den kommunala ekonomin men avgörande är om man lyckas vända på syssselsättningen och ekonomin, säger Finlands Kommunförbund.

-Regeringen måste skära i kommunernas uppgifter och skyldigheter, anser Kommunförbundet.

De besparingar i den övriga offentliga förvaltningen som regeringen satt upp förstärker inte den kommunala ekonomin.

– Till skillnad från vad som påståtts har kommunerna inte försummat sparmålen inom den offentliga ekonomin. Majoriteten av kommunerna har  tagit till sig de sparmöjligheter som regeringen erbjudit. Dessutom har de anpassat sina utgifter rejält över förväntningarna, säger Timo Kietäväinen, vice vd på Kommunförbundet.

Kietäväinen påminner om att kommunerna har full frihet att också låta bli att höja avgifterna. En del av kommunerna överväger att höja avgifterna senare.

Istället för tvångshöjningarna av klientavgifter och skatter borde staten och Kommunförbundet sakligt kunna förhandla om balanserande åtgärder av den kommunala ekonomin.

Kietäväinen poängterar att kommunerna har skött den offentliga ekonomin ansvarsfullt och att kommunerna inte ska behöva bära statsekonomins problem.

Statsandelarna för kommunerna ser ut att skäras med tiotals miljoner euro, vilket försvagar den kommunala ekonomin.

Kommunerna är också besvikna över att de fortfarande inte får en skälig förhöjning av ersättningen för integration. Det statliga bidraget täcker inte kostnaderna för integration, vilket gör kommunerna motvilligare att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kommunförbundet vill också påskynda beslutet om  att fortsätta med ett försök om sysselsättning i kommunerna. På det här sättet lyckas man bättre aktivera arbetslösa och att de kommer in på arbetsmarknaden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *