Rösterna föll 104 mot 63 då riksdagen röstade om regeringens förtroende i interpellationen om regeringens social- och hälsovårdsreform.

Interpellationsdebatten om vårdreformen räckte flera timmar i riksdagen under tisdagen. Alla fem oppositionspartier stod bakom interpellationen som först undertecknades av Tuula Haatainen från SDP. Haatainen föreslog också misstroende för regeringen.

I omröstningen i dag röstade riksdagen ändå för fortsatt förtroende för regeringen. Rösterna föll 104 Ja mot 63 Nej. Samtliga närvarande i oppositionen röstade Nej.

I interpellationen kritiserade oppositionen starkt regeringens förslag till hur vårdreformen och valfriheten ska genomföras. Oppositionen hade också listat 11 frågor som de krävde svar på, bl.a. hur vårdreformen ska garantera jämlik service, hur tidtabellerna ska hålla och barn- och mödarådgvingen ska passa in i valfrihetsmodellen.

Under interpellationsdebatten presenterade regeringen ett nytt förslag om hur valfriheten kan tas i bruk. Enligt regeringen ska lagen om valfrihet träda i kraft 1.1.2019 men landskapen kan starta upp verksamheten med social- och hälsovårdscentraler inom valfrihetsmodellen mellan 1.7.2018 och 1.7.2019.

”Sex månader ingenting”

Under interpellationsdebatten sade inrikesminister Paula Risikko (Saml.) att de sex månader som landskapen kan få tilläggs tid t.ex. ger bättre möjligheter för att hinna utveckla och ta i bruk lämpliga ICT-lösningar.

Till Kuntalehti säger Karri Vainio, sakkunnig vid Kommunförbundet att ett halvt år inte räcker någonstans för att lösa problemen med tidtabellen när det handlar om att utveckla informationssystem.

– Ett halvt års tilläggstid räcker absolut inte och är inte i linje med de utlåtande som givits, säger Vainio till Kuntalehti.

Flera experter och istanser som skrivit utlåtande om valfrihetslagen, t.ex. Institutet för välfärd och hälsa, har lyft upp utmaningarna med att hinna utveckla fungerande ICT-lösningar inom den planerade tidtabellen för reformerna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det borde finnas valfrihet även inom åldringsvården. Hemhjälpen och hemsjukvården måste få fortsätta med tidigare producenter ifall så önskas.
    Valfrihet för klienterna inom hälsovården är att man kan gå dit där man får den snabbaste hjälpen. Kvaliteten bör följas upp av myndigheterna genom den feedback som klienten ger.