I kväll tar stadsfullmäktige i Raseborg ställning till vem som ska efterträda Mårten Johansson som stadsdirektör. 

Stadsstyrelsens förslag är Kimitoöns kommundirektör Tom Simola. De övriga kandidaterna är Bob Karlsson och Denis Strandell. Den senare har också sökt stadsdirektörstjänsten i Hangö.

Mårten Johansson har meddelat att han kommer att gå i pension senast i slutet av november.

Fakta: Kandidaterna

  • Bob Karlsson, född 1964, är filosofie maister från Åbo Akademi. Han är direktör för svenskspråkig utbildning vid utbildningsstyrelsen. Före det var han bildningsdirektör i Raseborg och utbildningschef i Ekenäs.
  • Denis Strandell, född 1958, är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan. Han är direktör vid Market-Noze Ab sedan 2012 och förtroendevald i Kyrkslätts kommun. Han har tidigare varit försäljningsdirektör vid FIM Bank och vd för FIM kapitalförvaltning i Stockholm.
  • Tom Simola, född 1968, är juridices kandidat från Åbo Universitet, därefter vicehäradshövding. Han har varit kommundirektör i Kimitoöns kommun sedan 2009, Före det var han kommundirektör i Kimito. Han har tidigare varit kontorschef Nordea bank Abp.

Källa: Raseborgs stad

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *