Tuomas Pöysti, generaldirektör för Statens revisionsverk, har  idag utnämnts till projektledare för vård- och regionförvaltningsreformen.

För att reformerna snabbt  ska komma igång  tillsätter statsrådet ett reformprojekt och en gemensam projektchef för de beredande ministerierna.

Pöysti har på ett mångsidigt sätt satt sig in i de aktuella reformerna. Under sommaren ledde han den arbetsgrupp av utredningspersoner som utarbetade riktlinjer för hur social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen ska drivas igenom.

I uppgifterna som controller vid statsrådet och generaldirektör för revisionsverket har Pöysti samlat på sig bred erfarenhet av ledarskap och sakkunskap i frågor som gäller de offentliga finanserna. Pöysti har regelbundet hörts som sakkunnig av grundlagsutskottet. Pöysti är juris doktor och har bred akademisk och internationell erfarenhet.

Avsikten är att Pöystis uppdrag som projektchef ska vara i fem år. De första två åren kommer Pöysti att arbeta vid social- och hälsovårdsministeriet och därefter vid finansministeriet.

Statsrådet fattade idag beslut om ärendet .

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *