Anette Karlsson säger att det är naturligt att folk överväger alternativen när ett kommunalval står vid dörren.

Finlands svenska socialdemokrater FSD har under året sett två profiler i kommunalpolitiken byta parti, till SFP.

I maj meddelade Nykarlebybon Steven Frostdahl, FSD:s ordförande 2008–2013, att han hoppar av. I kommunalvalet 2017 fick Frostdahl 269 röster, mest i Nykarleby.

I går skedde det andra avhoppet då Pargaspolitikern Kyösti Kurvinen, den tionde att bli invald i fullmäktige i Pargas 2017 med 143 röster, att han lämnar FSD för SFP.

Båda har varit uppställda för FSD i riksdagsvalet. Kurvinen har tidigare varit medlem i SFP och uppger utbildningspolitiken som den största orsaken till partibytet. Frostdahl säger att näringslivspolitiken lockade honom till SFP.

Gäller att vara ärlig

Tyder avhoppen på att FSD har mer djupliggande problem som kräver åtgärder? Inte enligt FSD:s ordförande Anette Karlsson. Hon säger att medan det är ledsamt att folk byter parti så är det naturligt att det sker med ett kommunalval runt hörnet.

— Det här är den tiden då man överväger om man ska kandidera på nytt och funderar på de egna målsättningarna, om man lyckats med dem och om man är i rätt parti. Sedan har folk olika skäl till att de byter parti.

Kräver avhoppen någon analys av FSD, om det är så att ni inte är ett lika bra alternativ som konkurrenten SFP?

—Vi gör alltid kommunvisa analyser. SFP är en bra samarbetspart, men i vissa frågor en konkurrent. Vad gäller de här två fallen, de diskussioner jag fört med den och hur jag känner dem, så handlar det om personliga skäl. Människor ska känna att de hör hemma i rörelsen. Vi skiljer oss från SFP i den ekonomiska politiken och i arbetsmarknadspolitiken. Om man känner att FSD inte ligger en närmast så ska man vara ärlig och lämna partiet.

Pälsnäringen ingen kommunal fråga

Inför kommunalvalet verkar SDP ha goda förutsättningar, givet det starka nationella stödet och Sanna Marins popularitet. Samtidigt har SDP:s partidag fattat beslutet att partiet ska jobba för att pälsnäringen avvecklas, något som inte fallit i god jord i det rävfarmsrika Österbotten.

Karlsson säger att frågan inte är särskilt viktig utanför Österbotten, men även i Österbotten finns det andra frågor som rör pälsnäringen som överskuggar avvecklingsfrågan.

Coronapandemin har påverkat pälsmarknaden negativt och därför kan företagare inom pälsnäringen söka statliga stöd, som regeringen fattat beslut om, så länge de uppfyller kriterierna.

— Pälsnäringen är inte en kommunal fråga och människor tenderar att rösta annorlunda i kommunalval än vad de röstar i riksdagsval. I kommunalval ligger andra frågor närmare, frågor som rör skolor, daghem, skyddsvägar och så vidare, och här har SDP goda alternativ att erbjuda österbottniska väljare. Det syns också i at det finns folk som vill ställa upp för oss i kommunalvalet och jobba med frågor som rör kommuninvånarna.

Karlsson säger att FSD kommit igång med kandidatrekryteringen, men också att coronasituationen gjort att evenemang som i vanliga fall skulle ha genomförts inte har kunnat ordnas.