Luckans Fika-program är ett mentorprogram där frivilliga ställer upp som mentorer för att underlätta integrationsprocessen för invandrare. Grundtanken bakom mentorprogrammet är att skapa och utvidga nätverk, som kan vara väldigt små eller obefintliga då man flyttar till ett nytt land.  

Det handlar om en dubbelriktad integration. Fika är helt enkelt ett sätt att stöda en invandrare som vill integreras i det finländska samhället, säger integrationskoordinator Tina Rehnström på Luckan i Helsingfors.

rehnstromInvandrare med uppehållstillstånd får en egen personlig mentor som stöd under en period på sex månader. Mentorparen paras ihop utgående från invandrarnas livssituation och önskemål kring mentorskapet. Det kan handla om att öva språk (svenska och finska), diskutera arbetssökning med någon som har en liknande yrkesbakgrund, diskutera studiemöjligheter, fundera på vilka framtidsmöjligheter man har och helt enkelt lära känna en finländsk person. Invandraren är inte enbart den mottagande parten, utan mentorn lär sig också mycket nytt om en person med en annan bakgrund än vad hen själv har.

Årligen paras cirka 40 par ihop och sedan starten 2012 har Fika haft över 500 deltagare allt som allt.  Fika har av Arbets- och näringsministeriet hösten 2016 godkänts som ett lyckat tillvägagångssätt för integrationsarbete.

Rehnström tror att framgången för Fika beror på att det av många orsaker är så lätt för frivilliga att komma med i verksamheten. För det första har den rådande flyktingsituationen lett till att många vill göra en insats och stöda invandrare i Finland. För det andra anser många frivilliga att de politiska klimatet gällande invandring är så hårt i Finland, att man vill vara med och visa en positivare bild av Finland och på ett konkret sätt stöda integrationen. För det tredje är mentorprogrammet begränsat i tid till sex månader (4-8 timmar per månad).

Allt det här gör att den frivilliga vet vad hen ställer upp på och vad som förväntas av en, säger Rehnström

Utbildning för mentorerna viktig

Mentorparen får fritt välja vad de vill hitta på tillsammans. Huvudsaken är egentligen inte vad man gör utan att man gör något tillsammans. Ofta är det diskussionen mellan mentorparet som är i fokus.  En del par brukar träffas på cafér, på Luckan, gå på kulturella evenemang tillsammans, ta promenader och en del par träffas till och med hemma hos varandra. Fika ordnar även sociala evenemang för paren där tanken är att man skall lära känna sin hemstad och den finländska och finlandssvenska kulturen.

De frivilliga får en utbildning på sex timmar där man går igenom vad det innebär att ställa upp som frivillig, vad mentorskap är och vad principerna är för mentorskap inom FIKA. Inom utbildningen tar tar man även upp interkulturell kommunikation och talar allmänt om invandring till Finland.

Vi tycker att det är viktigt med en utbildning innan man ställer upp som en mentor för att utbildningen ger den frivillige en möjlighet att stanna upp och reflektera om detta uppdrag passar in i den frivilligas livssituation för tillfället säger Rehnström.

En viktig faktor som Rehnström nämner är att reflektera om man verkligen har den tid som krävs för uppdraget. Det är även viktigt att veta ramarna för frivilliguppdraget, vad som förväntas av en. Vad som hör till mentorskapet, och vad som inte hör.

Läs mera om programmet på fika.luckan.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *