Om drygt två år tar landskapen över ansvaret över sysselsättningen medan arbets- och näringsbyråerna helt försvinner. Hellevi Riihimäki, direktör på TE-byrån i Österbotten befarar att det kan leda till en splittring av arbetsmarknaden, skriver ÖT.

Kommuner, bolag eller tredje sektorn börjar sköta arbetsförmedlingen samtidigt som arbets- och näringsbyråerna helt försvinner. Hellevi Riihimäki, direktör på TE-byrån i Österbotten skulle helst ha sett att arbetsförmedlingen blev riksomfattande, skriver Österbottens tidning. Riihimäki är orolig för att det kan uppstå en splittring av arbetsmarknaden i ett läge där arbetskraften förutsätts bli allt mer rörlig.

– Arbetsmarknaden är inte en lokal grej eller en landskapsgrej, för människor rör på sig allt mera då kan vi inte ha begränsningar som medför att vi bara pysslar med lokala och regionala företags behov. Vi borde inte utgå från organisatoriska premisser utan från människornas och samhällets behov, säger Riihimäki till ÖT.

Hur arbetsfördelningen mellan landskapen och privata aktörerna ska se ut är ännu oklart. Riihimäki påpekar för ÖT att en del av TE-byråernas uppgifter inte kan överföras till den privata sektorn, som att ta hand om lönestöd och startstöd eller kontrollera att en arbetssökande som fått ett jobberbjudande verkligen tagit kontakt med arbetsgivaren.

Enligt ÖT är flera utredningar om hur arbets- och näringslivstjänsterna ska produceras i framtiden på gång. Nio pilotprojekt startar när en del lagändringar har gjorts.

Läs mer i dagens ÖT.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *