-Det är fritt fram att för redaktionella och privata ändamål banda på ett offentligt möte som kommunens fullmäktigemöte, det är också fritt fram att publicera, säger Kommunförbundets jurist Inga Sulin.

Men hon  säger också att Kommunförbundet vill vara tydliga med att påminna om personuppgiftslagen som ställer speciella krav. Den lagen tillämpas bland annat om bandningen och insamling av personuppgifter sker i myndighetsutövning eller i kommersiellt syfte.

På många håll i landet bandas och sänds kommunernas fullmäktigemöten direkt på nätet av lokala mediebolag. Det är alltså ok också i fortsättningen.

Diskussionen har aktualiserats av en HBL-ledare 12.4. John-Erik Jansén skriver om Kommunförbundets riktlinjer för offentlighet och inspelningar. Skribenten tolkar förbundets riktlinjer så att inspelningar inte utan särskilt samtycke får användas för andra än privata ändamål.

-Till exempel tillämpningen av arkiveringslagstiftningen är också svår ifall kommunen själv filmar sina möten, säger Sulin.

Lagstiftningen har gjorts före internets tillkomst och förnyas som bäst. Till exempel EU:s nya personuppgiftslagstiftning träder i kraft om två år.

-Vad gäller privatas eller mediers agerande på öppna tillställningar bör man komma ihåg att inte störa mötet, då har fullmäktigeordförande rätt att ingripa. Det hör också till kutymen att ordförande i början av mötet meddelar att mötet filmas, säger Sulin.

Fullmäktigeordförande kan också ingripa ifall till exempel en fotograf rör sig inne i fullmäktigesalen på ett störande sätt. Men om fotograferingen sköts från ett område som är reserverat för medier kan den knappast anses störande.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *