De vill förebygga extremism och slå vakt om det öppna, fria demokratiska Norden. Nu inleder fyra ministrar i Finland, Sverige, Danmark och Norge ett samarbete för att bekämpa extremism.

De fyra ministrarna som ingått ett samarbetsavtal mot extremism är Alice Bah Kuhnke, kultur­ och demokratiminister i Sverige,  Päivi Räsänen, inrikesminister i Finland, Anders Anundsen, justitieminister i Norge och Manu Sareen, socialminister i Danmark.

I en debattartikel i den svenska tidningen Expressen skriver de fyra minstrarna att det finns skillnader mellan mellan de extremistiska miljöerna i de nordiska länderna, men att det också finns  många likheter.

– Våra nordiska länder är fria, öppna och demokratiska samhällen och det ska de fortsätta vara. Men de tragiska terrorhandlingarna i Paris och Köpenhamn är dessvärre bara ett av flera exempel på att det finns krafter som tar avstånd från våra grundläggande värderingar. Dessa krafter ska vi bekämpa. Genom att agera kraftfullt mot dem som angriper oss, skriver ministrarna.

Samarbetet mot extremism ska fram för allt vara förebyggande.

–  Om vi tar del av varandras kunskaper och erfarenheter står vi mycket starkare.  Och i grund och botten brottas vi alla med många liknande utmaningar, skriver ministrarna.

Blad de utmaningar som myndigheterna i Norden brottas med nämner ministrarna bland annat spridningen av extremistisk propaganda i sociala medier, brott riktade mot religiösa minoritetsgrupper och ett växande antal unga som reser till utlandet för att strida i väpnade konflikter.

Danmark har goda erfarenheter av mentorskap för unga som riskerar att rekryteras till extremistiska miljöer. Sverige har ett så kallat exitprojekt för före detta högerextrema och där arbetar Mona Sahlins som regeringens utredare av våldsbejakande extremism. Norge har inlett ett forskningsprojekt som ska ge mer kunskap om hur man inom kommunerna kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa unga med svårigheter, innan de radikaliseras.  Finland satsar på att skapa motberättelser på nätet. Sedan 2011 har en särskild polisenhet i Helsingfors arbetat med att förebygga radikalisering genom att kombinera kunskaper från Finlands virtuella polis med vanligt polisarbete.

– Att förebygga extremism är en stor och komplicerad uppgift. Och vi kan aldrig bli 100 procent säkra. Men vi kan se till att använda oss av gemensamma kunskaper och erfarenheter, som vi hela tiden skaffar oss, så att våra insatser blir ännu bättre, skriver ministrarna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *