Vi behöver en nordisk agenda för att föra kommunernas sak vidare inom EU. Hela 60 procent av lagarna som berör kommunerna stiftas ju inom EU. Och ensamt är det finländska kommunfältet en för liten aktör, säger Kommunförbundets avgående Vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kommunförbundets internationella enhet samlade i veckan representanter för lokala och regionala internationella aktörer.

– Under många år har vi grunnat på hur vi ska positionera oss och lägga in en ny växel i Kommunförbundets internationella verksamhet. EU är också en viktig aktör inom den kommunala verksamheten, sade Mäki-Lohiluoma.

Han konstaterade att den internationella träffen bör bli årligen återkommande.

– Kommunförbundets arbetsutskott bör härefter varje år godkänna de tyngdpunkter vi satsar på inom internationella verksamheten.

Regionernas kommitté företräddes av Pauliina Haijanen. Hon konstaterade att världen såg helt annorlunda ut då kommittén grundades 1994, medlemsantalet är över 300 och Finlands andel är nio. Man sammanträder 5-6 gånger i året och jobbar däremellan i utskott, olika forum och nätverk.

Risto Rautava är ordförande för den finländska delegationen i Europarådets kommun- och regionkongress. Helena Pihlajasaari är medlem av styrelsen.

– Det är nu väldigt positivt att vi träffas och att vi kan konkretisera våra målsättningar, sade Rautava.

Han nämnde speciellt kampanjen mot hatprat som också bedrivs i Ryssland och påminde om att Ryssland fortsättningsvis är medlem i rådet och deltar aktivt.

Markku Markkula är en av de få finländare som utsetts till en framträdadande post inom EU. Markkula är ordförande för Regionernas kommite. På Kommunförbundets internationella Forum talade Markkula bland annat om vikten av att jobba ”bottom up” det vill säga att engagera kommuner, landskap och stater i gemensamma projekt inom EU.

– Då vi talar om stadsprojekt handlar det ofta om städer i olika EU-länder, inte nödvändigtvis om städer i samma land.

Kommuntorget publicerar i ett senare skede en intervju med Markku Markkula.

Direktören för svenska och internationella enheten, Kristina Wikberg, var värd för seminariet. Hon presenterade också planerna på ”International Forum”, en ny webbsajt för att samla alla internationella aktörer med kommunal anknytning. Tanken skulle vara att med liknande strategi som Kommuntorget erbjuda nyheter, fakta och diskussion.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *