Ungas delaktighet ska utökas och kommuninvånarnas förståelse för ekonomiska frågor förbättras.

Sibbo kommun är med i ett försök för social hållbarhet. Social hållbarhet innebär till exempel att skillnaderna i välfärd minskar och att människan har möjligheter att påverka sin egen livsmiljö och uppleva delaktighet i samhället, förklarar Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

I de tio försök för ökad social hållbarhet som inleddes i slutet av 2019, där Sibbo medverkar, har man tagit fram lösningar på dessa utmaningar.

I Sibbo kommuns projekt handlar det om att tillämpa en medborgarbudget i planeringen och anläggandet av en park i centrum av Nickby.

Avsikten med medborgarbudgeten är att öka delaktigheten och samhörigheten för i synnerhet unga. Kommunen ska också förbättra kommuninvånarnas möjligheter att påverka i olika roller och öka invånarnas förståelse för ekonomiska frågor.

Modellen kan kopieras och användas i motsvarande projekt i andra kommuner, heter det i Miljöministeriets pressmeddelande.

Ytterligare försök för ökad social hållbarhet

  • Helsingfors stad: Försöksprojekt för att göra personer med invandrarbakgrund delaktiga i utvecklingen av den egna boendemiljön i Helsingfors.
  • Helsingforsregionens miljötjänster HRM: Försök med fadderverksamhet för hållbart boende.
  • Tavastehus stad: Försöksprojektet Hyvät Eväät.
  • Jyväskylä stad: Pupu, bunny, ’arnab – delaktighet i en mångkulturell stadsmiljö.
  • Kangasala stad: Mobila stadslabb för unga.
  • Villmanstrand stad: Återvinningsmaterial blir miljöinnovationer.
  • Riihimäki stad: Försöksprojekt för en hållbar livsstil i Riihimäki (Kestävä Elämä Riihimäkeläisille, KERI).
  • Samkommunen Tammerfors stadsregion: Regional tillämpning av redskapet för uppföljning av differentieringen i bostadsområden i arbetet med att utforma en regional bostadspolitik och planera välfärdstjänster.
  • Vasa stad: Försöksprojektet Vähäkyrön kulttuurikehä.
  • Läs mera om försöken här.