Valkompasser visar vad kandidater tycker, men med hjälp av Pocket Democracy kan väljare se vad folkvalda gjort, säger forskare.

Applikationen Pocket Democracy, som lanserades i Malax hösten 2019, får en uppföljning.

Inom några veckor finns en uppdaterad version tillgänglig och om allt går enligt planerna kommer den att hjälpa invånare i 14 österbottniska kommuner att orientera sig i det lokala beslutsfattandet.

Erfarenheterna av den första versionen var goda nog för att Malax skulle fortsätta betala för att upprätthålla applikationen, säger universitetslärarna och forskarna Jenny Lindholm och Janne Berg vid ämnet statskunskap med medier och kommunikation vid Åbo Akademi i Vasa.

– De som svarade på vår responsenkät sa att appen gjorde det lättare att följa med beslutsgången i kommunen och söka fram ärenden, säger Lindholm.

Pocket Democracy laddades ner ett par hundra gånger under det första halvåret. Berg och Lindholm bedömer att användarna varit främst tjänstemän och folkvalda i Malax, men responsen visar att appen också nått vanliga invånare.

– Det verkar finnas en efterfrågan. Att söka efter beslut blir något av ett detektivarbete om man inte är insatt i kommunala ärenden. Appen ger användaren den röda tråden.

Aviseringar välkommet tillägg

Den nya versionen innehåller samma funktioner som den första. Användaren kan antingen se de senaste händelserna inom beslutsprocessen eller välja olika intresseområden. Går användaren sedan in på ett visst ärende så kan hen välja att följa hur ärendet avancerar genom beslutandeorganen.

Det som är nytt den här gången är aviseringarna, det vill säga att användaren får meddelanden i sin mobil ifall något sker i ärendet eller intresseområdet som hen följer. Den funktionen tvingades forskarna skippa i den första versionen på grund av budgetskäl.

Användaren kan navigera sig fram genom de senaste händelserna och välja intresseområden.

Nytt är också att användaren kan söka information om politiker, och få fram de senaste fem dokumenten där politikerna omnämns. I övrigt hänger informationen om folkvalda, till exempel kontaktuppgifter, på hur kommunerna gör den tillgänglig på deras webbsidor.

I praktiken bygger applikationen på den information som kommunerna gör tillgänglig, och som kan ”skrapas” från sidorna och göras överskådlig med hjälp av Pocket Democracy.

Den nya versionen kräver att användaren skapar en profil när hen loggar in på appen. Orsaken, förklarar Lindholm, är att Pocket Democracy också kan användas på en dator.

– Kommunala dokument kan vara svårlästa på en mobil. Därför kan man logga in på en dator och se samma information. Man kommer också att kunna dela dokument på alla de vanliga sätten.

En ny, och för forskarna viktig funktion, är möjligheten att sända ut enkäter via appen. Det här ger dem tillgång till användardata på ett sätt som den första versionen inte gjorde.

Förväntningarna som på TikTok

Utöver redan nämnda Malax inkluderas nu Karleby, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Vasa och Kaskö.

Berg säger att av dessa har Kristinestads och Kaskös sätt att publicera information visat sig skapa vissa problem. I övrigt är den nya versionen färdig. Just nu testkörs den, i jakt på eventuella buggar, men tanken är att den är klar inom februari.

Appen är navigerbar på tre språk, det vill säga också på engelska, även om själva innehållet, alltså de kommunala dokumenten, finns främst på svenska och finska.

Bergs och Lindholms forskningsprojekt finansierades fram till årsskiftet av Högskolestiftelsen. Nu är det dock ebb i kassan, säger Berg, och förhoppningen är att Pocket Democracy kan bli del av ett samprojekt mellan Åbo Akademi och Linnéuniversitetet i Sverige.

– För att utveckla appen krävs köptjänster och för det krävs en budget. En app är aldrig färdig. Om det sedan blir en större samarbetspart som sköter utvecklingen, och om kommunerna i så fall prenumererar på servicen, vet vi inte i dagsläget. Vi måste utvärdera situationen när vi fått flera användare. Men med tanke på att Pocket Democracy visualiserar och gör information lättillgänglig så hoppas vi att någon ser att behovet finns och är beredd att finansiera den, säger Berg.

Forskarna noterar att det finns stora förväntningar på applikationer. Pocket Democracy är inte TikTok eller Instagram, men användare förväntar sig att de ska fungera lika smidigt.

Lägligt inför kommunalvalet

Applikationen är del av Bergs och Lindholms forskning i digitala demokratiska innovationer. Dessa är allmänt taget tänkta att förbättra den demokratiska processen. Så långt har ändå en användarcentrerad design lyst med sin frånvaro, när det handlar om att informera och involvera människor i processen, säger Berg.

Forskarna har bland annat låtit gymnasiestuderande i Petalax utvärdera applikationen. Nästa steg handlar om att se på hur olika målgrupper – politiker, tjänstemän, journalister och kommuninvånare – använder Pocket Democracy.

– Vilka är för- och nackdelarna? Gör appen det enklare att delta i beslutsfattandet? Vi hoppas förstås det, men vi behöver fler användare för att se om det är så, säger Berg.

Att den nya versionen lanseras strax innan kommunalvalet är ingen slump. Berg säger att appen ger väljare möjligheten att se vad deras folkvalda gjort med sin mandatperiod; vilka nämnder de suttit med i och vilka beslut de fattat. Lindholm håller med.

– Politiker behöver inte vara rädda för den här typen av utvärderingar. De kan öppna upp jobbet som de gjort.

– I valkompasser säger kandidater vad de tycker, men applikationen visar vad politikerna gjort, fortsätter Berg. Det kräver kanske lite jobb, men om väljare vet vilka frågor som kandidaterna varit aktiva i kan de med hjälp av appen få en överblick och hjälp när de fattar beslut om vem de ska rösta på.

Lindholm uppmanar användare att ge respons till sina hemkommuner om de märker att viktig information inte finns tillgänglig på kommunernas webbsidor, och därmed inte heller i applikationen.

Berg påminner om att det kan finnas ett intresse att följa med ärenden också i andra kommuner än hemkommunen.

– Om du bor i Vasa men har stuga i Korsholm kan det vara skäl att följa med planläggningen också där.

Pocket Democracys webb.