Stadsfullmäktige i Lovisa kallas till sammanträde i
Harjurinteen koulu, Bangatan 1, onsdagen den 12 april 2017
kl. 18.00
för att behandla de i föredragningslistan upptagna ärendena.

Stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i stadskansliet,
Mannerheimgatan 4, onsdagen den 19 april 2017 kl. 8-15.30.

Arja Isotalo
stfge:s ordförande