Lindholm fortsätter leda Svenska Kommunalföreningen

14.3.2016

Finlands Svenska Kommunalförening r.f. har återvalt sin ordförande kommunaldirektör Bo Lindholm. Föreningen höll sitt årsmöte den 3.3.3016.

Styrelsemedlemmar är Per Thomasfolk, Christel von Martens, Mikael Enberg och Kaj Lindqvist.

Föreningen ordnar årligen ett symposium för politiker och anställda. Senaste års tema var den nya kommunallagen. Det preliminära datumet för årets symposium är 10.11.2016.

Föreningen har även gett ut en historik över Finlands svenska kommunförbund.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här