Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm (MSÅ) får Ålands plats i EU:s regionkommitté. Det klarnade när representanterna officiellt utnämndes i slutet av januari.

FAKTA: Vad är regionkommittén?

Europeiska unionens regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i arbetet med att skapa lagar genom att avge yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar.

​Regionkommittén består av 350 ledamöter som representerar lokalförvaltningen i medlemsländerna.

Landskapsregeringens kansliminister Wille Valve (MSÅ utsågs till suppleant, liksom även Patrik Karlsson (SFP) från Vanda.

Finland har nio av totalt 350 platser i regionkommittén. Ledamöterna väljs för femårsperioder ska vara förtroendevalda i regioner eller kommuner i ett EU-land. Kommitténs uppdrag är att ge utlåtanden  i anslutning till beslutsfattandeprocessen inom EU.

Den nya regionkommitténs första session hålls den 11-12 februari i Bryssel.

Ordinarie finländska ledamöter i regionkommittén:

Ilpo Haalisto, Nousis, ECR
Pauliina Haijanen, Letala, EPP
Sirpa Hertell, Esbo, EPP
Anne Karjalainen, Kervo, PES
Antti Liikanen, Rovaniemi, PES
Gun-Mari Lindholm, Åland, EPP
Markku Markkula, Esbo, EPP
Ossi Martikainen, Lapinlax, ALDE
Satu Tietari, Säkylä, ALDE

Suppleanter:

Tiina Elovaara, Tammerfors, ECR
Patrik Karlsson, Vanda, ALDE
Katri Kulmuni, Torneå, ALDE
Veikko Kumpumäki, Kemi, PES
Hannele Luukkainen, Helsingfors, EPP
Matias Mäkynen, Vasa, PES
SAnna Parkkinen, Libelits, PES
Antero Saksala, Birkala, EPP
Wille Valve, Åland, EPP

Läs mer

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *