Landskapen kommer att få betydligt svagare självstyrelse än kommunerna. Kommunförbundet, landskapsförbunden och sjukvårdsdistrikten anser att  självstyrelsen i de nya landskapen måste bli bättre. Ett sätt är att ge de nya landskapen beskattningsrätt.

Statsrådet är på väg att få alltför omfattande rättigheter att ingripa i landskapens beslutsfattande.

– Landskapen och deras folkvalda beslutsfattare bör få verklig självbestämmanderätt och prövningsrätt. Landskapen hör inte till statens regionalförvaltning, betonade representanter för Kommunförbundet, landskapsförbunden och sjukvårdsdistrikten i en debatt under Finlandsarenan i Björneborg på torsdagen.

– Ett landskap som saknar självbestämmanderätt och beskattningsrätt är inte självstyrande, sade Ahti Pisto, sjukvårdsdirektör i Päijänne-Tavastland.

I debatten definierade Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero (SDP) självstyrelse med hjälp av tre kriterier: beslutsfattare valde genom allmänna, demokratiska val, självfinansiering och rätt att själv definiera sina uppgifter.

– De enda inkomsterna som de nya landskapen kommer att kunna bestämma över är avgiftstaxorna, sade hon.

Paatero är oroad över att staten alltför hårt begränsar landskapens verksamhet.

– Det verkar som om landskapen inte kommer att kunna göra annat än det som lagen stipulerar. Dessutom verkar det som om regeringen vill att alla landskap ska följa samma mall.

Kommun- och reformmionister Anu Vehviläinen (C) manade tilltålamod. Många viktiga linjedragningar är ännu på hälft i regeringen.

– Men riktningen är den rätta, sade hon.

Åtminstone till en början får landskapen inte beskattningsrätt och blir därför helt beroende av statlig finansiering. På grund av sparmålet på tre miljarder euro blir det ekonomiska spelrummet knappt. Staten skulle kraftigt styra landskapen i fråga om tillhandahållandet av tjänster, serviceproduktion, upphandling, stödtjänster och investeringar, liksom också landskapens rätt att ingå ekonomiska förbindelser, såsom låntagning.

Minister Vehviläinen är ingen vän av samkommuner. Enligt henne kommer medborgarinflytandet och demokratin att vara betydligt bättre i de nya landskapen än i samkommunerna.

– Samkommunernas beslutsfattare väljs indirekt av partierna, pepekade hon.

publik

Finlands Kommunförbund, landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, kommuner och samkommuner kommer att ge egna utlåtanden om lagpaketet i höst. Kommunförbundet representerar alla kommuner och samkommuner i Finland. Också landskapsförbunden och sjukvårdsdistrikten ingår som samkommuner i förbundets verksamhet.

Vård- och landskapsreformen diskuterades torsdagen 14.7 i en debatt som ordnades av Kommunförbundet, landskapsförbunden och sjukvårdsdistrikten under Finlandsarenan i Björneborg.

I debatten deltog Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C), Tammerfors stads borgmästare Anna-Kaisa Ikonen, landskapsdirektör Jari Parkkinen från Päijänne-Tavastland och sjukvårdsdirektör Ahti Pisto från Satakunta sjukvårdsdistrikt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *