De utkast till lagförslag för social- och hälsovården som aviserats till i dag, fredag, låter vänta på sig. Enligt uppgift beror dröjsmålet på oenighet om hur valfriheten i vården ska utformas.

Det handlar sammanlagt om fyra till fem lagar som ska stiftas för att den stora reformen ska kunna träda i kraft 2019.

För att den tidtabellen ska hålla bör propositionerna avges till riksdagen kring årsskiftet 2016-2017. Riktlinjerna för lagutkasten bör komma inom juni och remissrundan börja i mitten av augusti.

Regeringen har som mål att genomföra vård- och regionförvaltningsreformen under den här regeringsperioden. Detta betyder att tidtabellen är knapp, då de nya landskapen tar över social- och hälsovården den 1 januari 2019. Läs mer om tidtabellen här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *